Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
Ukrainiečiai Lietuvoje 6

Teisė gauti kompensaciją įgijama nuo laikino leidimo laikinosios apsaugos pagrindu gyventi dienos. Kompensacija skiriama, jeigu vienam iš vaiko teisėtų atstovų arba vaikui suteikta laikinoji apsauga. 
Skaičiuojamas laikotarpis 6 mėnesiai nuo ugdymo pradžios, bet jau turint laikiną leidimą gyventi. 
Pavyzdžiui:
1) vaikas lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą nuo balandžio 24 d., o leidimas laikinosios apsaugos pagrindu jam arba jo mamai suteiktas gegužės 20 d., tuomet skaičiuojama nuo tos dienos, kuomet įgijama teisė gauti kompensaciją – t.y.  6 mėnesiai nuo gegužės 20 dienos:
2) vaikas lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą nuo liepos 1, o leidimas gautas gegužės 20 d., tuomet 6 mėnesius skaičiuotumėt nuo liepos 1 d.


Pagal faktą proporcingai išskaičiuojant nuo tos dienos, kai priimtas sprendimas dėl laikino leidimo gyventi laikinosios apsaugos pagrindu suteikimo (šiuo atveju kompensuojant už pusę balandžio mėnesio).

Iki sprendimo suteikti užsieniečiams leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu, savivaldybės gali teikti socialinę paramą (skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą ar kitą paramą). Laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę užsieniečiai (t. y., turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu), kaip ir Lietuvos piliečiai, turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas), išmokas vaikams.
Skiriant globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą svarbus vaiko globos (rūpybos) nustatymo Lietuvos Respublikoje arba globos (rūpybos) vykdymo perėmimo Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos faktas. Todėl reikalavimo turėti išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje nėra.
Socialinė parama mokiniams skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu užsienietis gyvena Lietuvoje. Jeigu vaikas mokosi mokykloje, jis turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir, prasidedant mokslo metams, –  į paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, periodinės išmokos vaikams turėtų būti skiriamos nuo Migracijos departamento priimto sprendimo suteikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinos apsaugos pagrindu dienos.

Socialinė pašalpa, išmokos vaikams skiriamos Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims ir nėra tiesiogiai susietos su reikalavimu būti deklaravusiam gyvenamąją vietą Lietuvoje.
Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje (t. y., turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu pagrindu), laikytini Lietuvos Respublikoje gyvenančiais asmenimis. Tuo atveju, kai dėl paramos/išmokų skyrimo kreipiasi užsieniečiai, kurių, Gyventojų registro duomenimis, deklaruota gyvenamoji vieta nurodyta Ukrainoje, parama/išmokos skiriamos pagal jų faktinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, nurodytą prašyme.  

Jeigu asmuo turi nuolatinį leidimą gyventi Ukrainoje ir grįžo ilgam, t.y. yra apsisprendęs čia likti gyventi (kad ir 2 metus) gali kreiptis dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo. Taip pat galima kreiptis dėl paramos integracijai skyrimo; jei nerastų kur gyventi - galėtų būti apgyvendintas Pabėgėlių priėmimo centre.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Integracijos koordinavimo skyriaus vadovę Monika Žitkė, tel. +370 349 73377, el.p. [email protected]