Techninės specifikacijos

Pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktą, Įstaigos interneto svetainės srityje „Viešieji pirkimai“ pateikiami viešosioms konsultacijoms skirti viešųjų pirkimų dokumentų techninių specifikacijų projektai.
 
Nuoroda į techninę specifikaciją Pastabos

Dokumentų valdymo sistemos diegimo ir dokumentų valdymo sistemos licencijų nuomos pirkimas

Pastabų teikimo terminas 2017-07-05-17:00 val.

Elektroninės žiniasklaidos, viešinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 m. nacionalinę programą, paslaugos

Pastabų teikimo terminas 2017-07-05-17:00 val.

Edukacinių-prevencinių (pažintinių) renginių regionuose organizavimo ir viešinimo paslaugos

 Pastabų pateikimo terminas iki 2017-06-21 17:00 val.

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo struktūrinio galutinių paramos gavėjų vertinimo paslaugos

 Pastabų pateikimo terminas iki 2017-06-15 15:00 val.

Vertinimo dėl veiksmų pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą įgyvendinimo ir pažangos, siekiant nacionalinės programos tikslų, paslaugos

Pastabų pateikimo terminas iki 2017-06-12 17:00 val.
 

Tyrimo „Moterų ir vyrų vienodų teisių ir galimybių Lietuvoje įgyvendinimo analizė Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto baigiamųjų pastebėjimų Lietuvai pagrindu“ paslaugos

 Pastabų pateikimo terminas iki 2017-06-12 17:00 val.

Televizijos reportažų apie darbo rinkos, socialinio draudimo, vaikų, šeimos politikos pasiekimus ir naujoves paslaugos

 Pastabų pateikimo terminas iki 2017-06-05 12:00 val.

 

Šeimų dienai skirtos kultūrinės, sporto šventės organizavimo paslaugos

 

 Pastabų pateikimo terminas iki 2017-05-31 16:00 val.

Tyrimo „Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių ir socialinės paramos suderinamumas integruojant nedirbančius asmenis į darbo rinką“ paslaugos

 Pastabų pateikimo terminas iki 2017-05-29 11:00 val.

 

Socialinės apsaugos sistemos kompiuterinio prognozavimo modelio (LICM) tolimesnio palaikymo ir vystymo paslaugos

 

Pastabų pateikimo terminas iki 2017-05-08 16:00 val. 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo struktūrinio galutinių paramos gavėjų vertinimo paslaugos

 

Pastabų pateikimo terminas iki

2017-04-24 16:00 val.

 

SADM socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos organizacinio, analizės ir prognozavimo modelių parengimo paslaugos

 Pastabų pateikimo terminas iki

2017-04-04 16:00 val.

Finansų valdymo ir apskaitos sistemos priežiūros, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas

Pastabų pateikimo terminas iki 
2017-03-21

14:00 val.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo viešinimo kampanijos paslaugų pirkimas

Pastabų pateikimo terminas iki 
2016-12-29

08:00 val.

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas

Pastabų pateikimo terminas iki
2016-09-22
09:00 val.

Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovų finansinio savarankiškumo skatinimo ir kompetencijų įgijimo vykdant socialinę veiklą mokymų organizavimo paslaugos

Pastabų pateikimo terminas iki

2016-09-07

10:00 val.

Specialistų mokymų dirbti komandoje teikiant kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją organizavimo paslaugos

Pastabų pateikimo terminas iki

2016-09-07 

14:00 val.

Televizijos reportažų paslaugų pirkimas

 

Pastabų pateikimo terminas iki
2016-07-01
09:00 val.

Elektroninės žiniasklaidos paslaugų pirkimas

Pastabų pateikimo terminas iki

2016-07-01

09:00 val.

Nevyriausybinio sektoriaus raidos tyrimo atlikimo paslaugos

Pastabų pateikimo terminas iki
2016-06-30
09:00 val.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ir Nacionalinio įmonių socialinės atsakomybės forumo organizavimo ir viešinimo paslaugos

Pastabų pateikimo terminas: 2016-06-10
08:00 val.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos

Pastabų pateikimo terminas: 2016-05-16

09:00 val. 

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos

Pastabų pateikimo terminas:

2016-05-16 09:00 val.

Kompiuterinės ir programinės įrangos techninė specifikacija

Pastabų pateikimo terminas: 2016-04-22 09:00 val.

Tyrimo „Socialinio verslo plėtros galimybių studija“ paslaugos

Pastabų pateikimo terminas: 2016-04-22 8:00 val.

Oro kondicionierių ir jų elektrotechninės dalies įrengimo darbų pirkimas

Pastabų pateikimo terminas: 2016-04-01 11:00 val.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ir Nacionalinio įmonių socialinės atsakomybės forumo organizavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas

Pastabų pateikimo terminas: 2016-04-01 09:00 val.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-23