2017 m. pirkimai

 

Pirkimų planas

 

Informacija apie pirkimus

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

 

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

 

Pirkimo pavadinimas/ nuoroda į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą

Pirkimo būdas*

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė

Bendra galutinė sutarties vertė eurais (su PVM)

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ceremonijos organizavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

MVP skelbiamas

pirkimas

VšĮ „Kultūra ir renginiai“

20 792,64

Nevyriausybinių organizacijų galimybių teikti viešąsias paslaugas ir Lietuvos piliečių įsitraukimo į savanorišką veiklą tyrimo paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

MVP skelbiamas

pirkimas

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

121 00,00

Edukacinių–prevencinių (pažintinių) renginių regionuose organizavimo ir viešinimo paslaugos

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

SAK

UAB „Konsultacijos verslui“

119 911,00

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo struktūrinio galutinių paramos gavėjų vertinimo paslaugos

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK

UAB „PPMI Gruop“

22 385,00

Tarpinio vertinimo dėl veiksmų pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020m. nacionalinę programą įgyvendinimo ir pažangos, siekiant nacionalinės programos tikslų, paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK

UAB „Estep Vilnius“

66 55,00

Televizijos reportažų apie darbo rinkos, socialinio draudimo, vaikų, šeimos politikos pasiekimus ir naujoves paslaugos

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK

UAB „Lietuvos ryto televizija“

33 880,00

Šeimų dienai skirtos kultūrinės, sporto šventės organizavimo paslaugos

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

SAK

UAB „Konsultacijos verslui“

10 285,00

Tyrimo „Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių ir socialinės paramos suderinamumas integruojant nedirbančius asmenis į darbo rinką“ paslaugos

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK

UAB „Civitta“

28 000,00

Socialinės apsaugos sistemos kompiuterinio prognozavimo modelio (LICM) tolimesnio palaikymo ir vystymo paslaugos

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

SAK

UAB „Deloitte verslo konsultacijos“

39 688,00

Finansų valdymo ir apskaitos sistemos priežiūros, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 AK

UAB „Affecto Lietuva“

107 840,04

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo struktūrinio paramos gavėjų vertinimo paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK

UAB PPMI GROUP

22 385,00

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo viešinimo kampanijos paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 AK

I dalis: UAB „Media traffic“

 

II dalis: „Lietuvos ryto televizija“

 

III dalis: VIP „Viešosios informacijos partneriai“

15 754,20

 

45 375,00

 

 

34 958,90

 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas

 AK

 UAB „Alna Intelligence“ kodas 121929614

84 910,54

*Trumpinimai: AK – atviras konkursas; SAK – supaprastintas atviras konkursas; MVP – mažos vertės pirkimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-04