2016 m. pirkimai

Pirkimo rūšis ir pavadinimas Nuoroda į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą Papildoma informacija apie pirkimą Informacija apie pirkimo etapus
Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas

Nuoroda  skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2016-12-08
09:00 val.

Specialistų mokymų dirbti komandoje teikiant kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją organizavimo paslaugų pirkimas

Nuoroda  skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2016-11-03
09:00 val.

Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovų finansinio savarankiškumo skatinimo ir kompetencijų įgijimo vykdant socialinę veiklą mokymų organizavimo paslaugų pirkimas

Nuoroda  skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2016-10-24
09:00 val.

Gairių tolesnei demografinės politikos plėtrai parengimo paslaugos

Nuoroda  skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2016-07-29
9:00 val.

Supaprastintas atviras konkursas  „Elektroninės žiniasklaidos paslaugų pirkimas“

Nuoroda  skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra vyks 

2016-07-22

9:59 val.

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2016-07-22 9:00 val.

Mažos vertės pirkimas: „Socialinės reklamos Nacionalinės demografinės politikos strategijos šeimos politikos srityje paslaugos“

Nuoroda  skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra vyks 

2016-07-21

9:45 val.

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2016-07-21 9:00 val.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos priežiūros, administravimo, konsultavimo ir vystymo paslaugos

Nuoroda  skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra vyks 

2016-08-08

9:45 val.

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2016-08-08
09:00 val.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ir Nacionalinio įmonių socialinės atsakomybės forumo organizavimo ir viešinimo paslaugos

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2016-06-30
11:00 val.

Tyrimo „Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija“ pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki  

2016-05-18

10:00 val.

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki  

2016-06-15 

10:00 val.

Oro kondicionierių ir jų elektrotechninės dalies įrengimo darbai

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2016-04-21 10:00 val.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ir Nacionalinio įmonių socialinės atsakomybės forumo organizavimo ir viešinimo paslaugos pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2016-04-15

9:30 val.

Duomenų bazių valdymo sistemos „Sybase Adaptive Server Enterprise“ gamintojo licencijų garantinio palaikymo paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2016-03-07 10:00 val.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-04