Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (2005-2018 m.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A1-508, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A1-176 „Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažintas netekęs galios.

2018 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 893 pagrindu sudaryta Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pirmas Tarybos posėdis vyko 2018 m. spalio 30 d.

Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba buvo įsteigta 2005 m. Socialinės darbo ir apsaugos ministro įsakymu (pakeitimai).
 
Tarybos veiklos tikslas – teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos bei tarpžinybinio bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje tobulinimo, skatinti šių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, išklausyti vaikų nuomonę nagrinėjant jiems aktualius klausimus.
 
 
2013 m. protokolai
 
2012 m. protokolai
 
2011 m. protokolai
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-13