Nevyriausybinių organizacijų taryba

Apie NVO Tarybą

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo, įsigaliojusio 2014 m. balandžio 1 d., nuostatas, Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2014 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“, buvo patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis ir Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai.

Nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro dvidešimt narių: devyni valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir dešimt nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Šiuo nutarimu buvo pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Nutarimu patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai reglamentuoja Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijas, teises, atstovų delegavimo į Tarybą tvarką ir darbo organizavimą.

Taryba, be įstatyme nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

  • vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;
  • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

 

Teisės aktai

2019 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-198  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo"

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo galiojanti suvestinė

 

Tarybos veiklos planavimo dokumentai

Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017-2019 metų veiksmų planas

Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015-2016 metų veiklos planas

Darbo grupės

 

Informacija apie posėdžius (visi NVO tarybos posėdžiai yra atviri)

Data

Posėdžio vieta ir laikas

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

Būsimas posėdis

2019-10-30

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 13 (306 salė), Vilnius, 15.00 val

Darbotvarkė  

Įvykęs posėdis

2019-08-28

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 15.00 val.

Darbotvarkė Posėdžio protokolas

 

Įvykęs posėdis

2019-06-11

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 15.00 val.

Darbotvarkė Posėdžio protokolas

Įvykęs posėdis

2019-05-15

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 15.00 val.

Darbotvarkė Posėdžio protokolas

Įvykęs posėdis

2019-04-17

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 13.00 val.

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

Priedas: Neperkančiųjų organizacijų taisyklės