Nevyriausybinių organizacijų taryba

Apie NVO Tarybą

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo, įsigaliojusio 2014 m. balandžio 1 d., nuostatas, Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2014 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“, buvo patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis ir Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai.

Nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro dvidešimt narių: devyni valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir dešimt nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Šiuo nutarimu buvo pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Nutarimu patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai reglamentuoja Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijas, teises, atstovų delegavimo į Tarybą tvarką ir darbo organizavimą.

Taryba, be įstatyme nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

  • vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;
  • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

NVO tarybos sekretoriatas

Milda Saudargė, tel.  +370 6 5860494, el. pašto adresas milda.saudarge@socmin.lt 

Teisės aktai

2019 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-198  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo"

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo galiojanti suvestinė

Informacija apie posėdžius (visi NVO tarybos posėdžiai yra atviri)

Data

Posėdžio vieta ir laikas

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

2020-12-02 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

NVO įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą

2020-11-25 Posėdis apklausos būdu

Balsavimas dėl atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso komisiją ir į Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso komisiją. 

Posėdžio protokolas
2020-11-19 Posėdis apklausos būdu Balsavimas dėl atstovų delegavimo į Jungtinių Tautų tarptautinę narkotikų kontrolės valdybą Posėdžio protokolas
2020-11-11 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

NIPC Instrukcijos NVO dėl (ne)perkančiųjų organizacijų statuso

NVO žymos įregistravimas Juridinių asmenų registre

2020-09-18 Posėdis apklausos būdu Balsavimas dėl atstovų delegavimo į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamą Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021 metais, atrankos konkurso komisiją. Posėdžio protokolas
2020-08-20 Posėdis apklausos būdu Balsavimas dėl atstovų delegavimo į Jaunimo reikalų departamento organizuojamų konkursų komisijas. Posėdžio protokolas
2020-07-31 Posėdis apklausos būdu Balsavimas dėl atstovų delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos sudėtį. Posėdžio protokolas
2020-07-27 Posėdis apklausos būdu Balsavimas dėl atstovo delegavimo į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbo grupę. Posėdžio protokolas
2020-06-16 Nuotolinis posėdis Dėl socialinių paslaugų akreditavimo. Posėdžio protokolas
2020-06-09 Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas
2020-05-14 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

LSA apklausa. Bendra informacija. Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas karantino laikotarpiu.

LSA apklausa. Apibendrinimas. NVO. (1Priedas)

LSA apklausa. Apibendrinimas. Bendruomenės, savanoriai ir privatus sektorius ( 2 Priedas)

Įvykęs posėdis

2020-04-15

Posėdis apklausos būdu

Balsavimas dėl kandidato į

Lietuvos kultūros ir meno tarybą.

Posėdžio protokolas

Įvykęs posėdis

2020-04-06

Nuotolinis posėdis Darbotvarkė Posėdžio protokolas

Įvykęs posėdis

2020-02-12

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 13 (201 salė), Vilnius, 15.00 val

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

Priedas Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos tyrimas

Įvykęs posėdis

2020-01-30

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 10.00 val

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

Priedas (Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai)

Įvykęs posėdis

2019-12-17

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 13 (201 salė), Vilnius, 15.00 val

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

Priedai:

Tyrimo „Nevyriausybinių organizacijų teisinė ir mokestinė aplinka“ pristatymas

Tyrimas „Nevyriausybinių organizacijų teisinė ir mokestinė aplinka“

Savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų tyrimo pristatymas

Europos socialinio fondo agentūros pristatymas apie konsultacijas

Įvykęs posėdis

2019-10-30

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 13 (306 salė), Vilnius, 15.00 val

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

Priedai:

Regionų plėtros įstatymo projekto pristatymas

Asociacijų įstatymo projektas

Labdaros ir paramos fondų įstatymo projektas

Įvykęs posėdis

2019-08-28

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 15.00 val.

Darbotvarkė Posėdžio protokolas

 

Įvykęs posėdis

2019-06-11

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 15.00 val.

Darbotvarkė Posėdžio protokolas

Įvykęs posėdis

2019-05-15

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 15.00 val.

Darbotvarkė Posėdžio protokolas

Įvykęs posėdis

2019-04-17

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

A. Vivulskio g. 11 (201 salė), Vilnius, 13.00 val.

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

Priedas: Neperkančiųjų organizacijų taisyklės