LR trišalė taryba

Lietuvos Respublikos trišalė taryba (LR trišalė taryba) – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija.

Narių sąrašas

Trišalės tarybos nuostatai

 

Informuojame, kad vykdomos  konsultacijos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į 2020–2025 metų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ projekto. Su šiuo projektu galite susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2d31ecc0b12e11ea9a12d0dada3ca61b

Konsultacijos vykdomos su Lietuvos Respublikos trišale taryba, Nevyriausybinių organizacijų taryba ir kitomis darbdavių, darbuotojų ir kitų visuomenės grupių interesams atstovaujančiomis organizacijomis.

Jūsų pastabų ir pasiūlymų TAIS lauksime iki 2020 m. birželio 26 d.

 

Aktualijos:

2020 m. birželio  29 d.  14.00 val. planuojamas  Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis. 

 

Prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos šiuo metu veikia šios komisijos ir komitetai:

 

Tarpininkų sąrašas

Arbitrų sąrašas, Arbitrų sąrašo pakeitimas

 

Nuorodos:

http://lrv.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/

http://www.ukmin.lt

http://www.lps.lt

http://www.lpsk.lt

http://www.ldf.lt

http://www.lpk.lt

http://www.darbdaviai.org/lt

http://www.chambers.lt

http://www.zur.lt

www.lvk.lt

www.tikra.lt

www.sandrauga.lt

 

 

2016-10-26 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-3

2016-06-07 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-1

2016-06-30 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-2

2017-02-23 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K2-1

2017-05-30 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-2

2014-11-17 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2016-04-05 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2017-02-22 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2017-03-21 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-2

2017-06-06 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-3

2017-12-13 kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-4

2018-02-01 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2018-02-01 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-2

2018-06-19 Kultūros komieto posėdžio protokolas Nr. K6-3

2018-08-28 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-4

2018-09-10 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-5

2018-09-24 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-6

2015-06-02 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-10

2015-05-25 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-9

2015-05-20 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-8

2015-05-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-7

2015-05-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-6

2015-05-11 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-5

2015-05-04 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-4

2015-04-28 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-3

2016-11-04 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2017-06-27 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2017-09-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-2

2018-01-30 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2018-08-24 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-2

2018-10-29 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-3

2019-03-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1.

2020-01-15 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2020-04-28 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-2

 

 

 

2015-10-29 Valstybės tarnautojų dvišalės  komisijos posėdžio protokolas Nr. K10-1. 

2018-01-15 Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos posėdžio protokolas Nr. K10-1

Vykusių posėdžių protokolai:

2020-06-29 Nr. TTP-10

2020-06-09 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1.

2020-05-13 Nr. TTP-8, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga

2020-04-29 Nr. TTP-7, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga3.

2020-04-22 Nr. TTP-6, posėdžio darbotvarkė, 1 ir 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvakės klausimo medžiaga. Įrašą galima atsisiųsti įkėlus šią nuorodą: https://kvtcgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zygimantas_turka_teams_kvtc_gov_lt/EVtETTFLeqlBiZSfg6va44QBmHr9mt_JYH6IbI2VDz810w?e=28ZCRU

2020-04-15 Nr. TTP-5,  įrašą galima atsisiųsti įkėlus šią nuorodą: https://kvtcgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zygimantas_turka_teams_kvtc_gov_lt/EXH5jVEs70BOvUCHNUckMAIB6hk5bDeQXQz7mFdHsTci6g

 

2020-02-26 Nr. TTP-3, posėdžio darbotvarkė; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2020-02-04 Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2020-01-21 Nr. TTP-1, posėdžio darbotvarkė; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2; 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2019-12-17 Nr. TTP-11, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga5, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2019-11-19 Nr. TTP-10, posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-10-22 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, nuorodos 1 darbotvarkės klausimo medžiagai, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-09-24 Nr. TTP-8, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-08-27 Nr. TTP-7, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2019-06-25 Nr. TTP-6, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-05-28 Nr. TTP-5, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 9 darbotvarkės klausimo medžiaga, 10 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-04-23 Nr. TTP-4, posėdžio darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga,   4 darbotvarkės klausimo medžiaga,  5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-03-26 Nr. TTP-3, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga,   2 darbotvarkės klausimo medžiaga,  4.1. darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-02-19 Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-01-22 Nr. TTP-1, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga 2,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-12-19 Nr. TTP-14, posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2,   3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-11-27 Nr. TTP-12, posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5.1. darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-10-16 Nr. TTP-11, posėdžio  darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-09-18 Nr. TTP-10, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-08-27 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga5, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.  

2018-07-10 Nr. TTP-7, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-06-12 Nr. TTP-6,  posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-05-15 Nr. TTP-5, posėdžio darbotvarkė,  4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2018-04-10 Nr. TTP-4,  posėdžio darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga3,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-03-13 Nr. TTP-3, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2018-02-13 Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga4.

2018-01-09 Nr. TTP-1, posėdžio darbotvarkė, Antro darbotvarkės klausimo medžiaga, trečio darbotvarkės klausimo medžiaga, ketvirto darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-12-12 Nr. TTP-19 protokolas.

2017-11-07 Nr. TTP-18 protokolas.

2017-10-17 Nr. TTP-17 protokolas.

2017-09-21 Nr. TTP-16, Posėdžio darbotvarkė

2017-09-05 Nr. TTP-15,  posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-07-04 Nr. TTP-14, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotbvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-06-20 Nr. TTP-13, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 10 darbotvarkės klausimo medžiaga, 13 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-05-30 Nr. TTP-12, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-05-23 Nr. TTP-11, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės medžiaga2,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-04-25 Nr. TTP-10, posėdžio darbotvarkė. 2 darPosėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės medžiaga2,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.botvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 9 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-03-15 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, 2017-03-15 susitarimas1, 2017-03-15 susitarimas2, 2017-03-15 susitarimas3.

2017-03-13 Nr. TTP-8, posėdžio darbotvarkė.

2017-03-09 Nr. TTP-7,  posėdžio darbotvarkė.

2017-03-07 Nr. TTP-6, posėdžio darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1,  5 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2017-02-28 Nr. TTP-5, posėdžio darbotvarkė , 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga3.

2017-02-14 Nr. TTP-4, posėdžio  darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-02-07 Nr. TTP-3, darbotvarkė, 3 klausimo medžiaga.

2017-01 24  Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė
2017-01-10 Nr. TTP-1, Posėdžio darbotvarkė , 2 klausimo medžiaga,  3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga(1), 4 klausimo medžiaga, 5 klausimo medžiaga.

2016-12-13 Nr. TTP-11, 2 klausimo medžiaga(1), 2 klausimo medžiaga(2), 3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga, 7 klausimo medžiaga.

2016-11-15 Nr. TTP-10,  1 klausimo medžiaga(1), 1 klausimo medžiaga(2), 3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga

2016-10-11 Nr. TTP-9, 1 klausimo medžiaga, Komunikatas 2016-03-08, 2016-03-08 priedas, 2016-09-13 pranešimo projektas, 2016-09-19 išvados, ESTR link, 3 klausimo medžiaga,  bendradarbiavimo sutarties projektas

2016-09-13 Nr. TTP-8, 2016-08-03 Nr. 1-SD-2179, 2016-08-29 Nr. 10-160, LDB1, LDB2, 2016-06-30 Nr. K7-2, 2016-07-27 Nr. (15.2-37)-3-3336

2016-06-21 Nr. TTP-7, skaidrės „Europos socialinių teisių ramstis“ , EK rekomendacija dėl 2016 m., dėl ilglaikio darbo išmokų

2016-05-17 Nr. TTP-6, skaidrės „Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimas“,2016-05-10 Nr. 6, Kreipimasis, Memorandumas

2016-05-03 Nr. TTP-5

2016-04-12 Nr. TTP-4

2016-03-08 Nr. TTP-3

2016-02-09 Nr. TTP-2

2016-01-12 Nr. TTP-1, pranešimas „Profesinis mokymas: kur esame ir kur einame“ 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01