Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba

Siekiant, kad didėtų Lietuvos vaikų gerovė, o valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos glaudžiai bendradarbiautų vaiko gerovės srityje, dalintųsi savo žiniomis bei patirtimi, išklausytų vaikų nuomonę nagrinėjant jiems aktualius klausimus, 2005 m. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo įsteigta Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (toliau – Taryba). 

Tarybos nariai, kuriuos sudarė Lietuvos moksleivių sąjungos, savivaldybių, ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, kartu sprendė su vaiko gerove, vaiko teisių įgyvendinimu ir jų apsauga susijusius klausimus, ieškojo sprendimų, kaip pasirengti aktualiems iššūkiams vaiko gerovės srityje. 

Atsižvelgiant į Tarybos svarbą kuriant vaiko gerovės politiką šalyje, nuo 2005 m. prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikusi Taryba 2018 m. buvo priskirta prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.  

Ką veikia Taryba?

Taryba siekia gerinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos koordinavimą, jų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir teisės aktų įgyvendinimą vaiko teisių apsaugos srityje. Jos veiklos tikslas – analizuoti vaiko teisių apsaugos situaciją šalyje ir teikti pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos politikos priemonių gerinimo, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, reglamentuojančių vaiko teisių bei interesų apsaugą, rengimo ar galiojančių teisės aktų pakeitimo, teikti pasiūlymus ir sprendimus vaiko gerovės klausimais. Tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 893 patvirtinti Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai.

Su Tarybos veikla galite plačiau susipažinti panagrinėję įvykusių Tarybos posėdžių protokolus.

Kas yra Tarybos nariai?

Tarybą sudaro ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai. Jos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. 
Tarybos sudėtis yra tvirtinama socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. 

Ar Taryboje gali dalyvauti ir svečiai? 

Taip, Tarybos posėdžiai yra atviri ir tų organizacijų, institucijų, įstaigų ar tarnybų atstovams, kurie nėra Tarybos nariai. Informacija apie ateinančius Tarybos posėdžius, jų laiką, vietą ir planuojamus svarstyti klausimus skelbiama šiame puslapyje, skiltyje „Tarybos posėdžiai“.

Taip pat Tarybai galima teikti siūlymus dėl klausimų, kuriuos būtų svarbu svarstyti Taryboje. Savo pasiūlymus siųskite el. paštu post@socmin.lt, laiško temoje nurodydami „Vaiko gerovės tarybai“.

Tarybos posėdžiai

Artimiausio posėdžio data, laikas Darbotvarkė
Lapkričio 15 d. 13.00 val.

 

Bus patikslinta

 

 

Tarybos posėdžių protokolai

Protokolai ir papildomi dokumentai Priimtas Numeris
2021 metai    
Tarybos posėdžio, įvykusio 2021 m. birželio 21 d., protokolas (Priedas) 2021-07-02 D5-227
Tarybos posėdžio, įvykusio 2021 m. rugsėjo 22 d., protokolas (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2) 2021-10-06 D5-293
2020 metai    
Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. sausio 27 d., protokolas (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2) 2020-02-11 D5-73
Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. balandžio 28 d., protokolas (Priedas) 2020-05-12 D5-130

Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 4 d., protokolas (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3, Priedas Nr. 4)

2020-05-11 D5-127
Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 11 d., protokolas (Priedas) 2020-05-26 D5-145

Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 18 d., protokolas

2020-05-27

D5-146

Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 25 d., protokolas (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2) 2020-06-23 D5-177
Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 8 d., protokolas (Priedas) 2020-06-23 D5-176
Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 15 d., protokolas (Priedas) 2020-06-23 D5-178
Tarybos posėdžio, įvykusio 2020 m. lapkričio 12 d., protokolas (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2) 2020-11-12 D5-309

 

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-08