Šeimos politikos komisija

Šeimos politikos komisija

Siekiant užtikrinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, 2018 metais buvo sudaryta Šeimos politikos komisija (toliau – Komisija). 

Komisijos nariai kartu sprendžia svarbius klausimus, susijusius su šeimos politikos formavimu ir įgyvendinimu, ieško sprendimų, kaip stiprinti šeimą, kokias priemones pasitelkti, kad būtų užtikrintas autonomiškos, darnios, atsakingos, tvirtos, stabilios, aktyvios šeimos, gebančios savarankiškai ir tinkamai atlikti jai būdingas funkcijas, kūrimas ir puoselėjimas.

Ką veikia Komisija?

Analizuoja, stebi ir vertina, kaip formuojama ir įgyvendinama šeimos politika, svarsto su šeimos politika, jos formavimu ir įgyvendinimu susijusius svarbiausius rengiamus teisės aktų projektus, teikia rekomendacijas šeimos politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl jų bendradarbiavimo formuojant šeimos politiką. Komisija kasmet rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo apžvalgą. 

Komisijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 921 patvirtinti Šeimos politikos komisijos nuostatai.

Su Komisijos veikla galite plačiau susipažinti panagrinėję įvykusių Komisijos posėdžių protokolus.

Kas yra Komisijos nariai?

Komisiją sudaro ministerijų, savivaldybių, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovai. Jos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Komisijos sudėtis yra tvirtinama socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2 metų kadencijai. 

Ar Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti ir svečiai?

Taip, Komisijos posėdžiai yra atviri ir tų organizacijų, institucijų, įstaigų ar tarnybų atstovams, kurie nėra Komisijos nariai. 
Informacija apie ateinančius Komisijos posėdžius, jų laiką, vietą ir planuojamus svarstyti klausimus skelbiama šiame puslapyje, dalyje „Komisijos posėdžiai“.
Taip pat Komisijai galima teikti siūlymus dėl klausimų, kuriuos būtų svarbu svarstyti Komisijoje. Savo pasiūlymus siųskite el. paštu post@socmin.lt, laiško temoje nurodydami „Šeimos politikos komisijai“.

Komisijos posėdžiai

Artimiausio posėdžio data Planuojama darbotvarkė 

2021 m. lapkričio 8 d. 

Tyrimo „Paslaugų šeimoms prieinamumo analizė“  ataskaitos pristatymas ir Komisijos narių diskusija dėl paslaugų šeimoms

 

Vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumo (užsienio šalių patirčių) pristatymas ir diskusija dėl 0-3 m. vaikų priežiūros / ugdymo užtikrinimo, jų santykio, šeimų darželių / kambarių darbovietėse steigimo, LR Darbo kodekso nuostatų, susijusių su tėvų galimybėmis suderinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus.

Komisijos posėdžių protokolai

Protokolai ir papildomi dokumentai Priimtas Numeris
2021 metai    
Komisijos posėdžio, įvykusio 2021 m. balandžio 30 d., protokolas 2021-05-13 D5-204
Komisijos posėdžio, įvykusio 2021 m. rugsėjo 20 d., protokolas 2021-09-28 D5-287
2020 metai    
Komisijos posėdžio, įvykusio 2020 m. vasario 18 d., protokolas 2020-06-16 D5-167
Komisijos posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 2 d., protokolas 2020-06-23 D5-175
Komisijos posėdžio, įvykusio 2020 m. rugsėjo 15 d., protokolas 2020-10-08 D5-262
Komisijos posėdžio, įvykusio 2020 m. spalio 20 d., protokolas 2020-12-30 D5-349
2019 metai    
Komisijos posėdžio, įvykusio 2019 m. lapkričio 5 d., protokolas (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3) 2020-03-12 D5-97

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-28