Nuolatinė tarpinstitucinė komisija politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti

Taryba sudaryta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“,  naujausia sudėtis, patvirtinta 2016-11-17 ministro įsakymu Nr. A1-611.
 
Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti komisijos sekretorė: Rima Gudelytė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 266 4249, el. p. rima.gudelyte@socmin.lt.
 
Komisijos protokolai:
 
 
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23