NVO reikalų koordinavimo komisija (archyvas)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu, buvo sudaryta Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisija, patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos nuostatai ir pavesta socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos personalinę sudėtį.

Pagrindinės komisijos funkcijos teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl:

  • nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančių bei naujai rengiamų teisės aktų ir dėl jų tobulinimo,
  • valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo plėtojimo,
  • nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos priemonių įgyvendinimo.

 

Komisijos nuostatai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 722)

 

Komisijos sudėtis (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. A1-605)

Komisijos sudėtis (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-570)

Komisijos sudėtis (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A1-81)

Komisijos sudėtis (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A1-388)

Komisijos sudėtis (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. A1-291)

 

POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

2015 metai

2015-02-23 Nr. D5-27

 

2014 metai

2014 02 24 Nr. D5-48

 

2013 metai

2013 11 14 Nr. D5-345

2013 10 04 Nr. D5-302
2013 05 13 Nr. D5-204

2013 03 29 Nr. D5-79


2012 metai

2011 metai

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23