LR trišalė taryba

 

Lietuvos Respublikos trišalė taryba – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija. Tarpusavio susitarimais taryba Seimui ir Vyriausybei pataria socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais.

Informuojame, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 2021 m. kovo 16 d. prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kolektyvinėms deryboms dėl 2022 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo. Profesinių sąjungų organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 4 d. nustatytus reikalavimus nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijoms, gali prisistatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų.

 

Informuojame, kad  Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ ir Medicinos įstaigų profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ prisistatė Sveikatos apsaugos ministerijai kolektyvinėms deryboms dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties.

Informuojame, kad  Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir  Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga prisistatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kolektyvinėms deryboms dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo 

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdį planuojama organizuoti 2021 m. rugpjūčio 17 d.

Trišalės tarybos nariams skirtą prašymo  įtraukti klausimą į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos

posėdžio darbotvarkę formą galima rasti čia.


Trišalę tarybą sudaro 7 darbuotojų atstovai, 7 darbdavių atstovai ir 7 Vyriausybės atstovai. Vienodas narių skaičius taryboje yra labai svarbus, todėl kiekvienoje šalyje numatyti pakaitiniai nariai. 

 

Trišalės tarybos nuostatai

Tarybos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos pirmininkas šaukia Tarybos posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu taryba nenusprendžia kitaip. Eiliniai tarybos posėdžiai paprastai organizuojami antradieniais. Tarybos pirmininko arba vienos šalies prašymu gali būti šaukiamas neeilinis posėdis.

Taip pat prie Trišalės tarybos gali veikti komisijos, komitetai ir darbo grupės. Šiuo metu veikia tokios komisijos: 

 

Darbo santykių komisijos nuostatai.

 
 

Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos nuostatai.

 

Socialinių partnerių kompetencijų ugdymo dvišalės komisijos nuostatai.

 

Švietimo komiteto nuostatai.

 

Kultūros komiteto nuostatai.