Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metų balandžio mėnesį susibūrė grupė patriotiškai nusiteikusių pensininkų, kurie sudarė Lietuvos pensininkų sąjungos steigimo iniciatyvinę grupę, kurios pirmininku buvo išrinktas Juozas Baltakis. Steigiamasis sąjungos suvažiavimas įvyko 1991 m. spalio 5 d. Vilniuje. Jame dalyvavo 148-ni miestų ir rajonų atstovai-delegatai. Suvažiavimas patvirtino iniciatyvinės grupės parengtą įstatų projektą, priėmė sąjungos pavadinimą – Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, išrinko 42-jų narių respublikinę tarybą bei 15-os narių valdybą. Tarybos ir valdybos pirmininku buvo išrinktas iniciatyvinės grupės pirmininkas Juozas Baltakis. 1991 m. lapkričio 22 d. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ įstatus įregistravo Teisingumo ministerija. Buvo sukurta „Bočių“ sąjungos vėliava ir emblema (logotipas), kuris yra užregistruotas Valstybiniame patentų biure.

 

LPS „Bočiai" emblema (logotipas)

 

Pastaraisiais metais Juozas Baltakis buvo LPS „Bočiai“ Garbės pirmininkas, aktyvus tarybos ir valdybos narys.
 
Juozas Baltakis

Juozas Baltakis

(1923-01-02–2011-05-24)

 

Nuo 1994 metų iki 2002 metų Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ vadovavo šviesios atminties pirmininkas Jonas Jakas, kuris daug nuveikė, kad „Bočiai“ išaugtų į žinomą, pripažįstamą ir solidžią visuomeninę organizaciją. Jam taip pat buvo suteiktas Garbės pirmininko vardas. LPS „Bočiai“ buvo perregistruoti Juridinių asmenų registre 1996 m. birželio 12 d. (įmonės kodas: 190749317).
 
 Jonas Jakas

Jonas Jakas

(1923-12-28–2003-10-06)

 

Nuo 2002 metų iki šių dienų Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ sėkmingai vadovauja socialinių mokslų daktaras Petras Ruzgus.

Petras Ruzgus
Petras Ruzgus
LPS „Bočiai“ pirmininkas

 

2005 m. gruodžio 9 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja įstatų redakcija, parengta pagal naujojo LR Asociacijų įstatymo ir LR Civilinio kodekso reikalavimus. LPS „Bočiai“ dvyliktasis suvažiavimas šiuos įstatus patikslino ir papildė. Jie buvo įregistruoti juridinių asmenų registre 2013 m. sausio 9 d. (Kodas 190749317.)

Pagal įstatus aukščiausiasis Lietuvos „Bočių“ sąjungos organas yra delegatų suvažiavimas, o tarp suvažiavimų – taryba. Kasdieninei sąjungos veiklai vadovauja du valdymo organai: vienasmenis – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkas dr. Petras Ruzgus ir kolegialus – 12 asmenų valdyba.

 

Petras Ruzgus – LPS „Bočiai“ pirmininkas, tarybos ir valdybos pirmininkas. Atsakingas už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos organizavimą ir koordinavimą, bendrą vadovavimą, finansų tvarkymą, ryšius su vyresniojo amžiaus žmonių organizacijomis šalyje ir užsienyje.

Bronius Aleksiejūnas – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas Aukštaitijos regionui, pavaduoja pirmininką kitais įstatų numatytais atvejais. Valdyboje atsakingas už ryšius su „Bočių“ bendrijomis ir už metodinės pagalbos joms teikimą.

Kajatonas Šliogeris – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas Žemaitijos regionui, pavaduoja pirmininką kitais įstatų numatytais atvejais. Valdyboje atsakingas už ryšius su „Bočių“ bendrijomis ir už metodinės pagalbos joms teikimą.

Veronika Vaitkienė – valdybos sekretorė.

Jonas Tička – valdybos narys iždininkas, atsakingas už ūkinius klausimus.

Bronius Verkauskas – Lietuvos pensininkų reikalų tarybos atstovas „Sodros“ trišalėje taryboje. Valdyboje atsakingas už pensijų politikos klausimus.

Eugenijus Kojelis – valdybos narys atsakingas už informacinių technologijų diegimą ir priežiūrą.

Donatas Papaurėlis – valdybos narys atsakingas už aktualius socialinius ir politinius klausimus.

Irena Rita Jurgaitienė – valdybos narė atsakinga už kultūrinę ir meninę veiklą.

Aloyzas Gureckas – valdybos narys atsakingas už aktualius ekonominius klausimus.

Roma Uždavinienė – valdybos narė atsakinga už ekskursijas, turistines keliones, globos bei slaugos organizavimą.

Aldona Černiauskienė – valdybos narė atsakinga už tautinių tradicijų puoselėjimą, labdaros organizavimą, svečių priėmimą.

 

Septyni LPS „Bočiai“ atstovai visuomeniniais pagrindais dirba Lietuvos pensininkų reikalų taryboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

LPS „Bočiai" valdyba 2008-06-17

2008 metų valdybos nariai su savo Garbės pirmininku,

LPS „Bočiai“ steigėju Juozu Baltakiu (pirmos eilės viduryje).

 

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ visuose Lietuvos miestuose, rajonuose ir savivaldybėse turi 47 850 narių, kurie atlieka daug edukacijos, ugdymo ir kultūros darbų 214-oje struktūrinių padalinių: 52-se bendrijose, 35-se skyriuose, 12-oje klubų, 17-oje sambūrių, 10-yje visuomeninių būrelių ir 88-se meno kolektyvuose. „Bočių“ sąjungos bendrijos, skyriai, sambūriai, klubai, būreliai, meno kolektyvai veikia: Alytuje, Anykščiuose, Birštone, Biržuose, Druskininkuose, Elektrėnuose, Gelgaudiškyje, Jonavoje, Joniškyje, Jurbarke, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje, Kelmėje, Klaipėdoje, Kretingoje, Kudirkos Naumiestyje, Kupiškyje, Lazdijuose, Lentvaryje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Molėtuose, Naujoje Akmenėje, Pakruojyje, Palangoje, Panevėžyje, Pasvalyje, Plungėje, Radviliškyje, Raseiniuose, Rokiškyje, Simne, Sintautuose, Skuode, Šakiuose, Šiauliuose, Šilalėje, Šilutėje, Širvintose, Švenčionėliuose, Švenčionyse, Tauragėje, Telšiuose, Trakuose, Ukmergėje, Utenoje, Varėnoje, Vilkaviškyje ir Vilniuje.

 

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ 2004 metais buvo priimta į tarptautinę AGE organizaciją ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. Europos pagyvenusių žmonių platforma (angliškai – The European Older People's Platform, o trumpai AGE arba lietuviškai AMŽIUS) – tai tarptautinė organizacija, jungianti daugelį mūsų žemyno vyresniojo amžiaus gyventojų asociacijų, sąjungų, susivienijimų. Ji pagarsina, reiškia susirūpinimą ir gina pensininkų interesus, kurie nuolat primenami aukščiausioms Europos Sąjungos institucijoms – Europos Komisijai, Ministrų Tarybai, Europos Parlamentui. LPS „Bočiai“ deleguotas savo atstovas, žinomas žurnalistas-tarptautininkas Povilas Sigitas Krivickas Generalinės asamblėjos sesijoje nuo 2004 metų iki 2009 metų buvo išrinktas AGE Administracinės tarybos nariu, o nuo 2010 metų AGE tarybos nariu buvo perrinktas teisės mokslų daktaras docentas Juozas Šatas.

 

LPS „Bočiai“ pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra:

  • atstovauti savo narių pensininkų ekonominiams, socialiniams, kultūriniams interesams ir ginti juos visų lygių valdžios institucijose;
  • organizuoti diskusijas, seminarus, konferencijas, kursus, leidybinę veiklą, dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
  • teikti visuomenei ir savo nariams politinio, teisinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio pobūdžio informaciją apie pagyvenusių žmonių padėtį bei reikalus Lietuvoje ir visame pasaulyje;
  • įgyvendinant principą: „Mokytis visą gyvenimą!“, teikti visuomenei ir savo nariams mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugas;
  • skirti dėmesį kompiuterinio raštingumo platinimui ir informacinių technologijų įsisavinimui, siekiant neatsilikti nuo šiuolaikinio pasaulio mokslinės-techninės pažangos;
  • organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos veiklą, propaguoti klubinius užsiėmimus pagal pomėgius, skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas;
  • bendruose renginiuose su jaunesniųjų kartų atstovais perduoti sukauptas gyvenimo vertybes;
  • tenkinti savo narių kitus viešuosius interesus, taip pat vykdyti veiklą informavimo bei tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

 

Taip pat plėtoti solidarumą ir bendradarbiavimą tarp įvairaus amžiaus kartų. Propaguoti tradicinės šeimos vertybes. Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į vyresniąją kartą bei jos poreikius. Jaunus žmones motyvuojant būti socialiai atsakingais visuomenės nariais, skatinti juos dalyvauti tikslingoje savanoriškoje veikloje. Jaunąją kartą padėti ugdyti Tėvynės meilės dvasia, grindžiama pilietinėmis laisvėmis. Mokyti jaunuolius konstitucinio patriotizmo, siekiančio Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ir gynimo. Gresiančios okupacijos ar valstybės perversmo atveju, supažindinti jaunimą su pilietinio nepaklusnumo, t. y. pilietinio neprievartinio pasipriešinimo, metodais. Organizuoti suaugusių žmonių švietimą ir mokymą mokymo centruose, įvairiuose kursuose, įgyvendinant laimėtų konkursinių mokymo projektų programas ir joms vadovaujant.

 LPS „Bočių“ dainorėliai

 LPS „Bočių“ dainorėliai Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos koncerte.

 

LPS „Bočiai“ bendrijos kelia sau kultūrinės veiklos uždavinį – organizuoti kultūringą, įdomią pensininkų veiklą, tobulinti pagyvenusių žmonių gyvenimo būdą. Tuo tikslu steigiami įvairūs meno saviveiklos kolektyvai, darbščiųjų rankų, sumaniųjų šeimininkių būreliai. Juose dalyvaujantys pagyvenę žmonės ne tik patys praturtina savo senatvę, paįvairina kasdienybę, bet ir pritraukia į juos kitus savo bendraamžius. Visuomenėje ypač populiarūs „Bočių“ chorai, ansambliai, šokėjų ir muzikantų kolektyvai, skaitovų, dramos bei kiti būreliai. „Bočių“ meno saviveiklos kolektyvai pasirodo ne tik savo rajonų renginiuose, bet aktyviai dalyvauja įvairiose šalies bei regioninėse šventėse, padeda jas surengti. „Bočių“ sąjungos bendrijos bei skyriai savo nariams pastoviai organizuoja teatrų ir muziejų lankymą, turiningas išvykas po Lietuvą ir užsienį, daug konferencijų, seminarų, nuotaikingų renginių, atmintinų susitikimų, vakaronių ir parodų, kurios maloniai stebina ir džiugina lankytojus, rengia pagyvenusių žmonių pavasario, vasaros, rudens ir žiemos šventes. Gražia tradicija tapo kasmetiniai respublikiniai „Bočių“ meno mėgėjų kolektyvų susibūrimai, skirti paminėti Motinos, Tėvo ir Tarptautinę pagyvenusių žmonių dienas, rengiami įvairiuose Lietuvos miestuose. Visos „Bočių“ bendrijos per metus suorganizuoja įvairių priemonių savo nariams ir bendruomenėms vidutiniškai apie 2 000.

 

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, siekdama informuoti Lietuvos vyresniojo amžiaus žmones apie jų gyvenimo aktualijas šalyje ir užsienyje, 2006 metais pradėjo leisti laikraštį LIETUVOS BOČIAI. Jį iki 2008 m. vidurio redagavo Romanas Darius Bulavas, po jo laikraščio redagavimą perėmė Edmundas Vacius Narbutas, Romualdas Vytautas Rimša, kiti redaktoriai.

 

Laikraštyje pateikiami bendrijų straipsniai apie jų veiklą, akcentuojant teigiamą vyresniojo amžiaus žmonių įvaizdžio kūrimą savo regionuose. Skelbiami straipsniai sudaro „Bočių“ bendrijoms ir jų nariams sąlygas glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis savo rūpesčiais, džiaugsmais, naujomis patirtimis, o taip pat daryti įtaką viešajai nuomonei, atstovaujant vyresniojo amžiaus žmonių interesams. LIETUVOS BOČIŲ numeriuose skelbiama aktuali pensininkams medžiaga, parengta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingų specialistų, publikuojami LPS „Bočiai“ valdybos narių straipsniai, bendrijų pirmininkų pasakojimai su nuotraukomis apie savo organizacijų veiklą ir apybraižos apie jų įdomius žmones, žurnalistų-pensininkų parašyti straipsniai, Vilniaus miesto savivaldybės ir kita informacija. Laikraštį LIETUVOS BOČIAI nemokamai gauna visos bendrijos, ministerijos, savivaldybės, bibliotekos, seniūnijos, bendruomenės.

 

LPS „Bočiai" seime 2007 m.

Susitikimas su 2007 metų Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariais.

 

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ 2007 metais įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „LPS „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymas“. Projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) antrojo prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2. 2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Nemokami kompiuterinio raštingumo kursai LPS „Bočiai“ nariams buvo suorganizuoti dvidešimtyje šalies savivaldybių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai skyrus papildomą paramą, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymo kursai buvo pratęsti ir 2008 metais dar dvylikoje Lietuvos savivaldybių.

 

Kursuose vyresniojo amžiaus žmones apmokė patyrę pedagogai. Išklausytos kompiuterinio raštingumo teorinės žinios ir įgyta praktinė naudojimosi informacinėmis technologijomis patirtis padidino vyresniojo amžiaus žmonių konkurencingumą darbo rinkoje bei jų socialinę integraciją. Įgyvendinus projektą, 1 840 LPS „Bočiai“ narių apmokyti pagal ECDL kompiuterinio raštingumo programą. Visi kursus išklausę dalyviai gavo pažymėjimus, o pageidaujantieji gauti tarptautinį ECDL kompiuterinį raštingumą patvirtinantį pažymėjimą, laikė papildomus egzaminus.

 

Senoliai kursų metu mokėsi rašyti, spausdinti, daryti lenteles, naudotis internetu, gauti ir išsiųsti elektroninius laiškus. Štai kelios Panevėžio „Bočių“ bendrijos narių mintys apie nemokamų kursų naudą: „Jau galiu pats parašyti sūnui elektroninį laišką į Ispaniją“,– džiaugėsi 66-rių metų Romas Gladkauskas. 75-rių metų Romualda Laimutė Merkienė jau ne tik be vargo susirašinėja elektroniniu paštu su užsienyje gyvenančia dukra, giminėmis ir pažįstamais, bet ir mėgina internetu atsisiųsti norimą knygą ar filmą. Buvusi vokiečių kalbos mokytoja R. L. Merkienė sakė spėjusi įsitikinti, kad kompiuteris ir internetas – tai didžiulis langas į pasaulį. O štai kaip įvertino kursų naudą kai kurie Rokiškio „Bočių“ bendrijos nariai. Jonas Vogulis: „Išmokęs naršyti internete, dabar būtinai įsigysiu kompiuterį. Tada nesijausiu atskirtas nuo pasaulio ir kitų karščiausių įvykių.“ 75-rių metų Onutė Žylienė džiaugėsi: „Mokslai labai patiko. Dabar kaip tikra europietė galėsiu elektroniniu paštu bendrauti su vaikais ir anūkais“. Rokiškėnai buvo vieni aktyviausių šalyje, įgyvendindami kompiuterinio raštingumo mokymo projektą.

Kompiuterinio raštingumo kursaiRokiškio bočiai mokosi dirbti su kompiuteriais.

Viešosios politikos ir vadybos institutas Finansų ministerijos užsakymu atliko Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimo vertinimą. Vertinimo metu projektas „LPS „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymas“ buvo atrinktas gerosios praktikos projekto pavyzdžiu informacinės visuomenės srityje.

 

Ta proga Finansų ministerija „Bočių“ sąjungą apdovanojo Padėkos raštu:

„Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento vadovaujančiosios institucijos vardu nuoširdžiai dėkoju Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ už gerą praktiką ir teigiamą projekto „LPS „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymas“ indėlį įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento „horizontaliuosius“ prioritetus (informacinė visuomenė, darnus vystymasis, lygios galimybės, regioninė plėtra). Linkėdamas visokeriopos sėkmės – Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sekretorius“.

 

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, siekdama padėti vyresniojo amžiaus žmonėms išsilaikyti darbo rinkoje ir pasinaudodama Europos socialinio fondo teikiama finansine parama, 2009 metais inicijavo mokymų programą, skirtą daugiabučių namų vadybininkams (administratoriams) parengti. Pagrindinis administratoriaus uždavinys organizuoti daugiabučio namo techninę ir kitokią priežiūrą, šaukti patalpų savininkų susirinkimus, įgyvendinti jų priimtus sprendimus ir panašiai. Pagal programą „Vyresnių kaip 50 metų žmonių parengimas ir įtraukimas į daugiabučių namų administravimo veiklą“ (projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-044) 2009–2010 metais buvo apmokyti 511 žmonių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Druskininkuose, Utenoje, Telšiuose bei Tauragėje. Kursų teorinę informaciją LPS „Bočiai“ išleido ir atskira knyga „Daugiabučių namų administratoriaus vadovas“. Projektas „Daugiabučių namų administratorių paruošimas“ Briuselyje buvo atrinktas iš daugiau nei 300 projektų ir vienintelis iš visos Lietuvos 2011 m. balandžio 12 d. buvo nominuotas apdovanojimui Europos šalių komisijoje „Mokymo“ kategorijoje.

 

Kryžių kalne

Kryžių kalne Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio proga

LPS Kauno „Bočių“ bendrija pastatė kryžių.

Prie jo bendrijos pirmininkė Marija Garšvienė su savo kolegėmis.

 

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 2010 metais parengtas projektas laimėjo naują konkursą įgyvendinti priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“. Ši priemonė yra dalis 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pirmojo prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ (programos Nr. VP1-1.1-SADM-07-K). Ji buvo finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pagal projektą Lietuvos savivaldybėse per trejus metus nemokamai apmokyti 3 200 vyresnių kaip 45-ri metai žmonių, skiriant didelį dėmesį pensininkų mokymui. Mokymai specialiai pritaikyti vyresniojo amžius žmonėms buvo vykdomi pagal bazinę ECDL kompiuterinio raštingumo programą. Vienas projekto tikslų – sumažinti socialinę atskirtį ir socialinę įtampą tarp pagyvenusių žmonių ir likusios visuomenės dalies. Vyresni žmonės, baigę ECDL kursus, padidino savo konkurencingumą darbo rinkoje, o dirbantys žmonės reikšmingai pakėlė savo kvalifikaciją. Padidėjo jų galimybės ilgesnį laiką išlikti ekonomiškai aktyviais. Įgytos žinios pravers ir kasdienėje namų ūkių veikloje – ieškant informacijos, dalyvaujant socialiniuose tinkluose, mokant mokesčius internetu ir t. t.

 

Visiems LPS „Bočiai“ projektams vadovauja ir jų sėkmingą vykdymą užtikrina Sąjungos pirmininkas projektų vadovas socialinių mokslų daktaras Petras Ruzgus. Jis „Bočių“ sąjungos dvidešimtmečio garbei parengė ir 2011 metais išleido knygą „Rodos, ir vargo nebuvo: Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ – 20 metų“.

 

LPS „Bočiai“ ties pasiektu nesustoja. Jie ir ateityje ruošiasi dalyvauti dar ne viename projektų konkurse.

Nuo 2003-jų metų ilgamečiai LPS „Bočiai“ nariai, turintys ypatingų nuopelnų sąjungai, pagerbiami aukščiausiu Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“. apdovanojimu – „Garbės ženklu“. Juo jau yra įvertintas Juozo Baltakio, Jono Jako, Skolastikos Jasikevičienės, Albino Cibulsko, Petro Ruzgaus, Juozo Malakausko, Broniaus Verkausko, Povilo Buzo, Marijos Garšvienės, Aldonos Krikštaponienės, Jono Treinio, Jono Tičkos, Beno Stasio Jokubausko, Broniaus Aleksiejūno, Romano Dariaus Bulavo, Julijos Barutienės ilgametis ir produktyvus darbas Lietuvos pensininkų labui.

Garbės ženklas

LPS „Bočiai“ Garbės ženklas. 

 

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariai siekia, kad savitarpio santykiuose vyrautų savanoriškumo, geranoriškumo, humaniškumo, tolerancijos ir demokratiškumo nuostatos. Juos vienija bendro tikslo siekis – sulaukus pensinio amžiaus, išlikti nepriklausomais nuo kieno nors malonės, savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais. Visa jų veikla grindžiama „Bočių“ narių galimybėmis ir iniciatyva, kuri būtų įdomi, naudinga patiems nariams, visuomenei ir Tėvynei.

 

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ buveinės adresas:

Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius

Telefonas/faksas (8 5) 212 5023

El. paštas: lietbociai@zebra.lt

Interneto svetainė: www.lietuvosbociai.lt 

 

(Tekstą parengė redaktorius Romanas Darius Bulavas. Paskutinį kartą peržiūrėta 2014-03-22)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-16