Lietuvos pensininkų reikalų taryba

Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos pagrindas – Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 737 (Žin., 2004, Nr. 95-3501), ir šios strategijos įgyvendinimo 2005-2013 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 5 (Žin., 2005, Nr. 5-112).

Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo ir Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A-101.

Lietuvos pensininkų reikalų tarybos sekretorius: Stanislovas Valickas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus patarėjas, tel. (8 5) 266 4238,  el. p. stanislovas.valickas@socmin.lt.


Posėdžių protokolai:

2020-02-27 Nr. PV-1

Lietuvos pensininkų reikalų taryboje dalyvaujančios vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-16