Darbuotojų saugos ir sveikatos komisija

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 6 straipsniu. Komisijos uždavinys  – derinti valstybės, darbdavių ir darbuotojų interesus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje trišaliu socialinių partnerių (šalių) bendradarbiavimo principu.

Komisijos sudarymo tvarka, funkcijos ir darbo organizavimas nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatuose.

Komisijos sudėtis

Komisija sudaroma iš vienodo valstybės institucijų ir įstaigų, darbdavių ir darbuotojų organizacijų ir jų atstovų skaičiaus (po 5 atstovus iš kiekvienos šalies). Valstybės institucijų ir įstaigų atstovus jų vadovų siūlymu į Komisiją skiria socialinės apsaugos ir darbo ministras. Darbdavių organizacijas ir darbuotojų organizacijas (profesines sąjungas), kurios deleguoja savo atstovus į Komisiją, nustato Lietuvos Respublikos trišalė taryba. Su aktualia Komisijos sudėtimi galite susipažinti čia.

Komisijos sekretorė: Rasa Šidagytė, Darbo aplinkos skyriaus patarėja, tel. 8 656 79662, el. p. rasa.sidagyte@socmin.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-23