Strateginiai veiklos planai

Šalies socialinės politikos vaidmuo rinkos santykiais pagrįstoje visuomenėje yra itin svarbus. Socialinę politiką formuoja ir įgyvendina daug įvairaus lygmens institucijų.

Pagrindinis uždavinys – formuoti ir įgyvendinti socialinės apsaugos ir darbo politiką – tenka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ministerija formuoja ir įgyvendina tokią politiką, kurios galutinis tikslas – rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ar lėšų ir paslaugų užtikrinimas, kai žmogus dėl objektyvių priežasčių negali savęs ir šeimos pakankamai aprūpinti iš darbo ar kitokių pajamų.

Vykdydama šį atsakingą uždavinį, ministerija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir kitais teisės aktais.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-22 įsakymas Nr. A1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.  

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-141)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-06