Strateginiai veiklos planai

2020-2022 metų strateginis laikotarpis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-02-10 įsakymas Nr. A1-97 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

2019-2021 metų strateginis laikotarpis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas.

2018-2020 metų strateginis laikotarpis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-22 įsakymas Nr. A1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.  

2017-2019 metų strateginis laikotarpis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-141)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-26