Plėtros programos

Nacionaliniame pažangos plane numatytam 2-am strateginiam tikslui pasiekti („didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiuo metu rengia penkias plėtros programas. Programose formuojamos Lietuvos ilgalaikės (2021-2030 m.) strategijos pajamų nelygybės mažinimo, socialinės atskirties mažinimo, įtraukios darbo rinkos, šeimos politikos ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityse. 

Siekiant į Plėtros programų rengimą įtraukti socialinius partnerius, atitinkamų sričių ekspertus ir susijusias viešojo sektoriaus institucijas, 2021 m. kovo 30 d. - balandžio 16 d. buvo vykdoma viešoji konsultacija dėl plėtros programų projektų:

Viešosios konsultacijos rezultatai [paskutinį kartą atnaujinta 2021 06 29]

Pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa

(programos koordinatorė Eglė Čeponytė, Egle.Ceponyte@socmin.lt)

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 04]

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 04]

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – problemų-priežasčių medis [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa

(programos koordinatorė Eglė Čaplikienė (NRD), Egle.Caplikiene@ndt.lt)

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 09 16]

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 09 16]

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa – problemų-priežasčių medis (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 09 16]

Įtraukios darbo rinkos plėtros programa

(programos koordinatorė Rita Skrebiškienė, Rita.Skrebiskiene@socmin.lt)

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 06]

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 06]

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - problemų-priežasčių medis: 2.3 uždaviniui, 2.8 uždaviniui; 2.9 uždaviniui [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 06]

Šeimos politikos stiprinimo plėtros programa

(programos koordinatorė Daina Urbonaitienė, Daina.Urbonaitiene@socmin.lt)

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 09 16]

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 09 16]

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - problemų-priežasčių medis (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 09 16]

Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa

(programos koordinatorė Audra Mikalauskaitė, Audra.Mikalauskaite@socmin.lt)

2021–2030 m. socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 06]

2021–2030 m. socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 06]

2021–2030 m. socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa - problemų-priežasčių medis: 2.2 uždaviniui2.7 uždaviniui [paskutinį kartą atnaujinta 2021 10 06]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-06