Plėtros programos

Nacionaliniame pažangos plane numatytam 2-am strateginiam tikslui pasiekti („didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiuo metu rengia penkias plėtros programas. Programose formuojamos Lietuvos ilgalaikės (2021-2030 m.) strategijos pajamų nelygybės mažinimo, socialinės atskirties mažinimo, įtraukios darbo rinkos, šeimos politikos ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityse. 

Iki 2021 m. balandžio 9 dienos yra vykdoma viešoji konsultacija dėl Plėtros programų projektų. Kviečiame socialinius partnerius ir atitinkamų sričių ekspertus pagal kompetenciją pateikti komentarus, pastabas ir papildymus programų projektams.

Pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa

(programos koordinatorė Eglė Čeponytė, Egle.Ceponyte@socmin.lt)

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 31]

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – problemų-priežasčių medis [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa

(programos koordinatorė Eglė Čaplikienė (NRD), Egle.Caplikiene@ndt.lt)

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

Įtraukios darbo rinkos plėtros programa

(programos koordinatorė Rita Skrebiškienė, Rita.Skrebiskiene@socmin.lt)

(programos projektas bus viešinamas nuo kovo 31 d.)

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 04 03]

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 04 01]

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - problemų-priežasčių medis: 2.3 uždaviniui (PDF), 2.8 uždaviniui (PDF); 2.9 uždaviniui (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 04 03]

Šeimos politikos stiprinimo plėtros programa

(programos koordinatorė Daina Urbonaitienė, Daina.Urbonaitiene@socmin.lt)

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - problemų-priežasčių medis (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa

(programos koordinatorė Audra Mikalauskaitė, Audra.Mikalauskaite@socmin.lt)

2021–2030 m. socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

2021–2030 m. socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

2021–2030 m. socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programa - problemų-priežasčių medis: 2.2 uždaviniui (PDF); 2.7 uždaviniui (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 03 25]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-03