LR trišalė taryba

Savo atstovus Trišalėje taryboje norintys turėti socialiniai partneriai pakartotinai kviečiami teikti dokumentus
Darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos, pretenduojančios deleguoti savo atstovą į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, kviečiamos teikti dokumentus, įrodančius atitikimą Darbo kodekse nustatytiems kriterijams, iki kovo 1 d. imtinai. 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos trišalė taryba (LR trišalė taryba) – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija.

Narių sąrašas

Trišalės tarybos nuostatai

Trišalės tarybos darbo reglamentas

 

Aktualijos:

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis vyks 2018 m. sausio 9 d. 14.00 val. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11). Posėdžio darbotvarkė, Antro darbotvarkės klausimo medžiaga, trečio darbotvarkės klausimo medžiaga, ketvirto darbotvarkės klausimo medžiaga.

 

Prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos šiuo metu veikia šios komisijos ir komitetai:

 

Tarpininkų sąrašas

Arbitrų sąrašas, Arbitrų sąrašo pakeitimas

 

Nuorodos:

http://lrv.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/

http://www.ukmin.lt

http://www.lps.lt

http://www.lpsk.lt

http://www.ldf.lt

http://www.lpk.lt

http://www.darbdaviai.org/lt

http://www.chambers.lt

http://www.zur.lt

2016-10-26 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-3

2016-06-07 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-1

2016-06-30 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-2

2015-06-02 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-10

2015-05-25 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-9

2015-05-20 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-8

2015-05-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-7

2015-05-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-6

2015-05-11 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-5

2015-05-04 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-4

2015-04-28 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-3

2014-11-17 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2016-04-05 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

Vykusių posėdžių protokolai:

 

2017-12-12 Nr. TTP-19 protokolas.

2017-11-07 Nr. TTP-18 protokolas.

2017-10-17 Nr. TTP-17 protokolas.

2017-09-21 Nr. TTP-16, Posėdžio darbotvarkė

2017-09-05 Nr. TTP-15,  posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-07-04 Nr. TTP-14, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotbvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-06-20 Nr. TTP-13, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 10 darbotvarkės klausimo medžiaga, 13 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-05-30 Nr. TTP-12, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-05-23 Nr. TTP-11, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės medžiaga2,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-04-25 Nr. TTP-10, posėdžio darbotvarkė. 2 darPosėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės medžiaga2,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.botvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 9 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-03-15 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, 2017-03-15 susitarimas1, 2017-03-15 susitarimas2, 2017-03-15 susitarimas3.

2017-03-13 Nr. TTP-8, posėdžio darbotvarkė.

2017-03-09 Nr. TTP-7,  posėdžio darbotvarkė.

2017-03-07 Nr. TTP-6, posėdžio darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1,  5 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2017-02-28 Nr. TTP-5, posėdžio darbotvarkė , 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga3.

2017-02-14 Nr. TTP-4, posėdžio  darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-02-07 Nr. TTP-3, darbotvarkė, 3 klausimo medžiaga.

2017-01 24  Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė
2017-01-10 Nr. TTP-1, Posėdžio darbotvarkė , 2 klausimo medžiaga,  3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga(1), 4 klausimo medžiaga, 5 klausimo medžiaga.

2016-12-13 Nr. TTP-11, 2 klausimo medžiaga(1), 2 klausimo medžiaga(2), 3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga, 7 klausimo medžiaga.

2016-11-15 Nr. TTP-10,  1 klausimo medžiaga(1), 1 klausimo medžiaga(2), 3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga

2016-10-11 Nr. TTP-9, 1 klausimo medžiaga, Komunikatas 2016-03-08, 2016-03-08 priedas, 2016-09-13 pranešimo projektas, 2016-09-19 išvados, ESTR link, 3 klausimo medžiaga,  bendradarbiavimo sutarties projektas

2016-09-13 Nr. TTP-8, 2016-08-03 Nr. 1-SD-2179, 2016-08-29 Nr. 10-160, LDB1, LDB2, 2016-06-30 Nr. K7-2, 2016-07-27 Nr. (15.2-37)-3-3336

2016-06-21 Nr. TTP-7, skaidrės „Europos socialinių teisių ramstis“ , EK rekomendacija dėl 2016 m., dėl ilglaikio darbo išmokų

2016-05-17 Nr. TTP-6, skaidrės „Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimas“,2016-05-10 Nr. 6, Kreipimasis, Memorandumas

2016-05-03 Nr. TTP-5

2016-04-12 Nr. TTP-4

2016-03-08 Nr. TTP-3

2016-02-09 Nr. TTP-2

2016-01-12 Nr. TTP-1, pranešimas „Profesinis mokymas: kur esame ir kur einame“ 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-17