Koncepcijos, strategijos

• Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų planas  (aktuali redakcija 2016-09-07; įtraukus 2015 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-79, 2016 rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A1-505 keitimus)

PDF

 

• Užimtumo didinimo 2014-2020 m. programa

PDF
• Ekonominės migracijos reguliavimo strategija MS Word formatas
(331 kB)

• Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008 – 2010 m.(NP–SASAS)
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas 

MS Word formatas (2.0 MB)
• Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2006-2008 m. MS Word formatas
(776 kB)
• Konsoliduotas kovos su skurdu ir socialinės atskirties mažinimo 2007-2008 m. priemonių sąrašas 

MS Word (508 kb) 
PDF (416 kb)

•  Konsoliduotas Nacionalinio kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plano įgyvendinimo priemonių sąrašas (2005-2006m.)

MS Word formatas ( 501.5 kb )
•  Lietuvos Respublikos 2004-2006 m. nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų planas (NAP)  suarchyvuotas ( 212.1 kb )
• Lietuvos Respublikos bendrasis aprepties memorandumas (JIM) ZIP formatas, 274 kB

• Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo 2002-2004 metais plėtros strategija

PDF formatas, 159kB

• Dėl socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos patvirtinimo

RTF formatas, suspaustas į .zip 21kB

• Strateginė partnerystė 

2005m.

MS Word  59 KB 


1999m.
MS Word, 765KB

• Invalidumo nustatymo ir socialinės apsaugos priemonių neįgaliesiems reformos koncepcija ZIP archyvas, 20kB
• Lietuvos Respublikos skurdo mažinimo strategijos
įgyvendinimo 2002 – 2004 metais programos įgyvendinimo 2004 metais metinė ataskaita 
MS Word formatas (604.0 KB)
• Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija (parengta 2000 m.) MS Word formatas, 307 kB
• Lietuvos Respublikos skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo 2002-2004 metais programa patvirtinta LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1753
• Nacionalinis pranešimas apie pasaulio viršūnių socialinės raidos susitikimo išvadų įgyvendinimą MS Word formatas, suspaustas į .zip 334KB

• Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija

• 2002 m. Tarptautinio Madrido veiksmų plano dėl Visuomenės senėjimo regioninės įgyvendinimo strategijos 

patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 737

MS Word formatas (210.5 KB )

 

7-Zip - Nemokama archyvavimo programa!

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23