Ministrai

Vladas Stašinskas
(1874-1944)
1918-11-11 - 1918-12-26
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras laikinai ėjęs maitinimo ir darbų ministro pareigas
Juozas Paknys
(1883-1948)
1918-12-26 - 1919-03-12
Ministrų kabineto maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos laikinasis valdytojas
Aleksandras Stulginskis
(1885-1969)
1919-03-12 - 1919-04-12
Ministrų kabineto pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų bei maitinimo ir viešųjų darbų ministras
Eliziejus Draugelis
(1888-1981)
1919-04-12 - 1919-10-07
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Juozas Paknys
1919-10-07 - 1920-06-19
Ministrų kabineto darbo ir socialinės apsaugos ministras
Rapolas Skipitis
(1887-1976)
1920-06-19 - 1922-01-08
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Kazimieras Olekas
(1880-1971)
1922-01-08 - 1923-02-23
1923-02-23 - 1923-06-19
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Karolis Žalkauskas
(1892-1961)
1923-06-19 - 1924-06-10
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Antanas Tumėnas
(1880-1946)
1924-06-10 - 1925-01-23
Ministrų kabineto pirmininkas, teisingumo ministras bei vidaus reikalų ministerijos valdytojas
Antanas Endziulaitis
(1888-1981)
1925-01-27 - 1925-09-19
1925-09-19 - 1926-05-31
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Vladas Požėla
(1879-1960)
1926-05-15 - 1926-12-17
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Ignas Musteikis
(1890-1960)
1926-12-17 - 1929-09-19
1929-09-19 - 1929-11-30
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Petras Aravičius
(1887-1942)
1929-11-30 - 1931-06-01
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Steponas Rusteika
(1887-1941)
1931-06-01 - 1934-06-08
1934-06-08 - 1935-09-06
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Julius Čaplikas
(1888-1941)
1935-09-06 - 1938-03-24
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Silvestras Leonas
(1894-1956)
1938-03-24 - 1939-03-28
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Kazys Musteikis
(1894-1977)
1939-03-28 - 1939-09-21
Ministrų kabineto krašto apsaugos ministras
Kazys Skučas
(1894-1941)
1939-09-21 - 1940-06-17
Ministrų kabineto vidaus reikalų ministras
Juozas Stimburys
(1889-1975)
1945-08-01 - 1960-02-01
LTSR socialinio aprūpinimo liaudies komisaras, nuo 1948-02-01 - LTSR socialinio aprūpinimo ministras
Tatjana Jančaitytė
(1911-1999)
1960-02-01 - 1973-12-14
LTSR socialinio aprūpinimo ministrė
Janina Pacevičienė
(1928-2005)
1973-12-14 - 1988-06-01
LTSR socialinio aprūpinimo ministrė
Vaclovas Morkūnas
(1933-06-02)
1988-06-01 - 1990-03-24
LTSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministras
Algis Dobravolskas
(1951-10-21)
1990-03-24 - 1992-07-30
LR socialinės apsaugos ministras
Teodoras Medaiskis
(1951-01-02)
1992-07-30 - 1993-10-21
LR socialinės apsaugos ministras
Laurynas-Mindaugas Stankevičius
(1935-2017)
1993-10-21 - 1994-07-12
LR socialinės apsaugos ministras
Mindaugas Mikaila
(1957-03-16)
1994-07-12 - 1996-12-04
LR socialinės apsaugos ir darbo ministras
Irena Degutienė
 (1949-06-01)
1996-12-04 - 2000-11-09
LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Vilija Blinkevičiūtė
(1960-03-03)
2000-10-30 – 2008-12-09
LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė

 

Linas Kukuraitis

Rimantas Jonas Dagys
(1957 07 16)
2008 12 09 - 2009 07 22
LR socialinės apsaugos ir darbo ministras

Donatas Jankauskas
(1958 08 22)
2009 07 22 - 2012 12 13
LR socialinės apsaugos ir darbo ministras

Algimanta Pabedinskienė
(1965 03 25)
2012 12 13 - 2016 12 13
LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Linas Kukuraitis
(1978 05 22)
2016 12 13 - 2020 12 13
LR socialinės apsaugos ir darbo ministras

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-04