exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

Ministras

1

4200

4313

4314

4399

 

Viceministras

3

3782

4469

5193

5523

 

Ministro patarėjas

4

3270

3386

3462

4119

 

Ministerijos kancleris

1

3719

4093

4612

5246

 

Vyriausiasis patarėjas

4

 

3209

3452

3475

3272

 

Departamento direktorius

2

 

 

 

3274

 

Grupės vadovas

3

3316

3226

2923

2966

 

Skyriaus vedėjas

22

3067

2926

3205

2917

 

 Vyresnysis patarėjas

36

2627

2778

2676

2754

 

Patarėjas

48

2280

2269

2205

2831

 

Vyriausiasis specialistas

75

1792

1822

1963

1999

 

 Spec. atašė

3

2534

2647

2644

2704

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

Vyresnysis patarėjas

2

 

 

 

3118

 

Vyriausiasis specialistas

29

1508

1662

1744

1764

 

Mentorius

2

 

 

 

2571

 

Specialistas

6

1436

1480

1409

1593

 

Vairuotojas

4

1171

1180

1126

1176

 

Darbininkai

1

670

637

789

789

 

 

2020 m.  darbo užmokesčio padidėjimui įtakos turėjo nuo 2020-01-01  iki 176 eurų padidintas pareiginės algos bazinis dydis ir nuo 555 eurų iki 607 eurų padidinta minimali mėnesinė alga.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23