Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2020.12.31

 

2020 m.

 

Darbuotojų skaičius 2021.03.31

 

2021 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius 2021.06.30

 

2021 m.

II ketv.

Darbuotojų skaičius 2021.09.30

 

2021 m. III ketv.

Ministras

1

4336

1

4381

1

4410

1

4442

Viceministras/ ministerijos kancleris

4

4618

4

5048

4

4940

5

4881

Ministro patarėjas

4

3576

3

2844

3

3845

3

3955

Departamento direktorius/grupės vadovas

5

3282

4

3145

5

3393

5

4382

Vyriausiasis patarėjas

3

3398

2

3495

2

3598

2

3616

Skyriaus vedėjas

22

3063

21

3214

21

3214

21

3503

 Vyresnysis patarėjas

38

2760

35

2741

34

2749

34

2893

Patarėjas

58

2506

66

2266

67

2256

71

2398

Vyriausiasis specialistas

64

1958

48

1891

48

1906

47

2105

 Spec. atašė

3

2694

3

2725

3

2854

3

2859

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2020.12.31

 

2020 m.

 

Darbuotojų skaičius 2021.03.31

 

2021 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius 2021.06.30

 

2021 m.

II ketv.

Darbuotojų skaičius 2021.09.30

 

2021 m. III ketv.

Skyriaus vedėjas/ Vyriausiasis patarėjas

2

3151

2

2812

2

1991

 

 

Vyriausiasis specialistas

30

1729

26,5

1646

27

1723

27

1877

Mentorius

2

2560

2

2527

1

2679

1

2682

Specialistas

6

1538

6

1632

6

1723

6

1630

Vairuotojas

4

1195

3

1294

3

1298

3

1432

Darbininkai

1

751

0.5

321

1

321

1

323

 

2021 m. darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 177 Eurų ir  nuo 607  iki 642 Eurų padidinta minimali mėnesinė alga.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-14