Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius (2020.12.31)

 

2020 m.

 

Darbuotojų skaičius (2021.03.31)

 

2021 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius (2021.06.30)

 

2021 m.

II ketv.

Ministras

1

4336

1

4381

1

4410

Viceministras/ministerijos kancleris

4

4618

4

5048

4

4940

Ministro patarėjas

4

3576

3

2844

3

3845

Departamento direktorius/grupės vadovas

5

3282

4

3145

5

3393

Vyriausiasis patarėjas

3

3398

2

3495

2

3598

Skyriaus vedėjas

22

3063

21

3214

21

3214

 Vyresnysis patarėjas

38

2760

35

2741

34

2749

Patarėjas

58

2506

66

2266

67

2256

Vyriausiasis specialistas

64

1958

48

1891

48

1906

 Spec. atašė

3

2694

3

2725

3

2854


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius (2020.12.31)

 

2020 m.

 

Darbuotojų skaičius (2021.03.31)

 

2021 m.

I ketv.

Darbuotojų skaičius (2021.06.30)

 

2021 m.

II ketv.

Skyriaus vedėjas/ Vyriausiasis patarėjas

2

3151

2

2812

2

1991

Vyriausiasis specialistas

30

1729

26,5

1646

27

1723

Mentorius

2

2560

2

2527

1

2679

Specialistas

6

1538

6

1632

6

1723

Vairuotojas

4

1195

3

1294

3

1298

Darbininkai

1

751

0.5

321

1

321

 

2021 m. darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 177 Eurų ir  nuo 607  iki 642 Eurų padidinta minimali mėnesinė alga

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-15