Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m.

 

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

IV ketv.

Ministras

1

4336

4313

4314

4399

4318

Viceministras

3

4773

4469

5193

5523

3907

Ministro patarėjas

4

3576

3386

3462

4119

3340

Ministerijos kancleris

1

4462

4093

4612

5246

3898

Vyriausiasis patarėjas

3

3398

3452

3475

3272

3395

Departamento direktorius

2

3557

 

 

3274

3841

Grupės vadovas

3

3007

3226

2923

2966

2913

Skyriaus vedėjas

22

3063

2926

3205

2917

3203

 Vyresnysis patarėjas

38

2760

2778

2676

2754

2834

Patarėjas

58

2506

2269

2205

2831

2719

Vyriausiasis specialistas

64

1958

1822

1963

1999

2047

 Spec. atašė

3

2694

2647

2644

2704

2782

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m.

 

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

IV ketv.

Skyriaus vedėjas, Vyresnysis patarėjas

2

3151

 

 

3118

3184

Vyriausiasis specialistas

30

1729

1662

1744

1764

1748

Mentorius

2

2560

 

 

2571

2550

Specialistas

6

1538

1480

1409

1593

1670

Vairuotojas

4

1195

1180

1126

1176

1299

Darbininkai

1

751

637

789

789

789

 

2020 m.  darbo užmokesčio padidėjimui įtakos turėjo nuo 2020-01-01  iki 176 eurų padidintas pareiginės algos bazinis dydis ir nuo 555 eurų iki 607 eurų padidinta minimali mėnesinė alga.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-15