Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

Ministras

1

4200

4313

4314

 

 

Viceministras

3

3782

4469

5193

 

 

Ministro patarėjas

4

3270

3386

3462

 

 

Ministerijos kancleris

1

3719

4093

4612

 

 

Vyriausiasis patarėjas

8

3209

3452

3475

 

 

Grupes vadovas

2

3316

3226

2923

 

 

Vyresnysis patarėjas

34

2627

2778

2676

 

 

Patarėjas

45

2280

2269

2205

 

 

Skyriaus vedėjas

22

3067

2926

3205

 

 

Vyriausiasis specialistas

74

1792

1822

1963

 

 

 Spec. atašė

3

2534

2647

2644

 

 

 


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

Vyriausiasis specialistas

36

1508

1662

1744

 

 

Specialistas

6

1436

1480

1409

 

 

Vairuotojas

4

1171

1180

1126

 

 

Darbininkai

1

670

637

789

 

 

2020 m.  darbo užmokesčio padidėjimui įtakos turėjo nuo 2020-01-01  iki 176 eurų padidintas pareiginės algos bazinis dydis ir nuo 555 eurų iki 607 eurų padidinta minimali mėnesinė alga.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-15