Vaikų išlaikymo fondas

Vaiko išlaikymo išmokos mokamos iš valstybės lėšų vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų) ir mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį. Dėl šių išmokų gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų susitarimu gyvena vaikas, arba vaiko globėjas (rūpintojas).

Nuo 2018 m. sausio 1 d. vaiko išlaikymo išmokas skiria, moka ir išmokėtas sumas iš skolininkų išieškos „Sodra“. Iki šiol šias išmokas skyrė ir mokėjo Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. ƒ„Sodra“ tęsia anksčiau paskirtų išmokų mokėjimą ir jų išieškojimą iš skolininkų.

Nuo 2018 m. prašymus dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo reikia pateikti „Sodrai“. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, bet kuriame „Sodros“ skyriuje ar siunčiant prašymą paštu. Daugiau skaitykite „Sodros“ svetainėje

VIFA 2018 metais bus likviduota.

Dėl iki 2018 m. mokėtų išmokų pažymų ar pan. kreiptis į VIFA:

T. Ševčenkos g. 16G, 03111  Vilnius
Kontaktinis tel. (8 5) 272 8081
Faks. (8 5) 265 3984
El. paštas: info@vif.lt  
http://www.vif.lt

 

Klientai aptarnaujami

I, III: 8.00–18.00 val.

II, IV: 8.00–17.00 val.
V: 8.00-15.45 val.

Be pietų pertraukos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-15