Smurto prieš vaikus prevencija

Smurtas prieš vaikus – visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo fizinio ir/ar emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui, formos.

  • Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
  • Psichologinę (emocinę) pagalbą galima gauti tel. 116111 („Vaikų linija“).
  • Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių kontaktus rasite savivaldybių svetainėse.

 

Jei dirbate su vaikais arba vedate vaiką į darželį, mokyklą ar kitą ugdymo įstaigą, sužinokite, kaip turi būti atpažintas smurtas prieš vaiką ir kokių veiksmų turi imtis darbuotojai. Informacija parengta bendradarbiaujant su http://www.vaikystebesmurto.lt/lt/

 

SMURTO FORMOS

 

Smurto prieš vaiką forma

Kas yra smurtas?

(Smurto formos apibūdinimas)

Iš kokių požymių galime atpažinti?

(Smurto požymiai)

Fizinis smurtas

Smurtas, sukeliantis skausmą / fizinę žalą vaikui, įskaitant fizines bausmes.

Nubrozdinimai

Įdrėskimai

Lūžiai (sulaužyti kaulai)

Kraujavimas

Atskirų kūno dalių skausmas

Emocinis (psichologinis) smurtas

Nuolatinis emocinis vaiko traumavimas, pavyzdžiui, rėkimas, gąsdinimas, draudimas kalbėti ar išsakyti nuomonę, rodymas, kad vaikas niekam tikęs, nemylimas. Emocinis smurtas sukelia didelę žalą vaiko emocinei raidai.

 

Pakitęs vaiko elgesys

Uždarumas

Perdėtai jautrus reagavimas

Apatija / nieko nenori

Patyčios / agresyvus elgesys

Nepriežiūra (apleistumas)

Nuolatinis negebėjimas užtikrinti vaiko pagrindinių fizinių /  emocinių poreikių patenkinimo ir galintis padaryti didelę žalą vaiko sveikatai ar raidai.

 

Alkanas

Purvinas

Pilnos sauskelnės

Netinkamai aprengtas

Seksualinė prievarta

Vaiko ar paauglio vertimas dalyvauti seksualinio pobūdžio veikloje, nebūtinai vartojant akivaizdų smurtą ir nepriklausomai nuo to, ar vaikas supranta, kas jam yra daroma, ar ne.

 

Nubrozdinimai / įdrėskimai intymiose vietose

Seksualinio pobūdžio veiksmai žaidžiant

Seksualinio pobūdžio kalba ar gestai

Amžiaus neatitinkančios išsamios žinios apie lytinį gyvenimą

 

VEIKSMAI

 

Ugdymo įstaigos ATSAKOMYBĖS:

Pastebėję smurto prieš vaiką požymius, imamės tokių VEIKSMŲ:

Kai smurtu kaltinami įstaigos darbuotojai ar įstaigos teritorijoje esantys asmenys, imamės tokių VEIKSMŲ:

Žinoti smurto formas ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijus, išmanyti prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugiai nuo smurto ir patyčių aplinkai kurti.

 

Darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša vadovui arba jo įgaliotam asmeniui. 

Personalas nedelsdamas praneša vadovui. Jei kaltinamas vadovas – vadovo pavaduotojui, jei kaltinamas vadovo pavaduotojas – vadovui. Situaciją apibūdina kuo išsamiau.

Pastebėjus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsiant pranešti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą iš mokyklos darbuotojo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas / vadovo pavaduotojas informuoja savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, policijąbei steigėją ir laikosi suteiktų instrukcijų.

Raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė įtarimą dėl smurto (pvz., vaiko elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko kalba, vaiko ir jo atstovo pagal įstatymą bendravimo ypatumai ar kita) ir esant galimybei kartu su pranešimu pateikti vadovui / jo įgaliotam asmeniui / savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Nesant galimybės pranešti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, darbuotojas tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

 

Vadovas, jo įgaliotas asmuo / darbuotojas gali inicijuoti pokalbį su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje aplinkoje.

 

Vadovas / vadovo pavaduotojas raštu fiksuoja smurto požymius ir perduoda šią informaciją.

 

Jei savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius / policija leidžia ir yra liudininkų – vadovas / vadovo pavaduotojas paprašo jų taip pat išsamiai apibūdinti įvykį.


Galite atsisiųsti ir naudoti garsinį klipą, skirtą smurto prieš vaikus prevencijai.

DAPHNE leidiniai

Vaiko teisių apsaugos sistema Lietuvoje

Emocinė (psichologinė) pagalba telefonu ir internetu

Garso klipas, skirtas vaikų linijos telefono numeriui įsidėmėti. Kviečiame jį transliuoti radijo eteryje, norėdami tą padaryti, informuokite mus adresu info@socmin.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-06