Programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje ir stiprinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir gavėjų visuomenių, sukūrė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo parama yra skirta net penkiolikai šalių, tarp kurių yra ir Lietuva.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinus programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ priemones, Lietuvoje bus renovuota ir įsteigta daugiau vaikų dienos, atvirų jaunimo centrų, patobulintos specialistų, dirbančių su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, kompetencijos.
Šiame skyrelyje rasite daugiau medžiagos apie šią programą.

 

2014-07-21 Posėdyje svarstyti EEE finansinio mechanizmo programai „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ pateikti projektai


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo Projektų atrankos komiteto LT05 programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ (toliau Programa) posėdis.


Komiteto veiklos tikslas – atrinkti didžiausią socialinę ir ekonominę naudą suteikiančius projektus, kurie padidins rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę ir pateikti socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlymus dėl jų finansavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija)  vykdomos Programos lėšomis.


Ministerija 2013 m. gruodžio 31 d. yra paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal 4 priemones:


1. Vaikų dienos centrų plėtra;
2. Atvirų jaunimo centrų plėtra;
3. Vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve plėtra;
4. Kompetencijų kėlimas.


Centrinė projektų valdymo agentūra vertino projektų paraiškas ir teikė Ministerijai vertinimo ataskaitas.

 

Po posėdžio Komitetas nusprendė ministrui siūlyti tenkinti šių pareiškėjų projektus.

 

***

Skirtas programos LT05 “Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimas Skuodo r. savivaldybės administracijos veikloms

 

Naujienlaiškis apie EEE ir Norvegijos paramą Lietuvai

 

Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti („B“ priemonė)


Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

 

Platesnė informacija apie programą: paraiškų teikimas, metodinės rekomendacijos, atsakingi asmenys ir kt. 

 

Pakeistos gairės pareiškėjams paramai gauti pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

 

Pradedamas paraiškų paramai gauti pagal programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ vertinimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-17