Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau – finansinė paskata) teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu ir Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatyta, kad valstybė subsidijuoja būstą tose teritorijose, kuriose nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip  65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro  normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 d. vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

Pagal Nekilnojamojo turto registre nustatytą 2019 metais taikomą didžiausią kvadratinio metro normatyvinę vertę, kuri siekia 1450 eurus, į finansinę paskatą galima pretenduoti tuose regionuose, kuriuose būsto kvadratinio metro normatyvinė vertė neviršija 507,5 eurų. 

NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2018 ir 2019 METAMS LIETUVOS MIESTUOSE, MIESTELIUOSE IR KAIMUOSE

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22