Tarnybiniai nusižengimai

2017 m. IV ketv. paskirta 1 tarnybinė nuobauda.*

* Nuobauda apskųsta LR administracinių bylų teisenos įstaymo nustatyta tvarka.

 

Informacija skelbiama, remiantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsniu.Informacija skelbiama, remiantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsniu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-11