Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkurso rezultatai

Galioja iki

2019-09-08

Vadovaujantis projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų, pavirtintų Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 4 d. įsakymu  Nr. A1-320, 33 punktu ir atsižvelgiant į projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais komisijos siūlymus (2019 m. liepos 29 d. protokolas Nr. D5-324, 2019 m. rugpjūčio 2 d. protokolas Nr. D5-331), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. rugpjūčio 6 d. potvarkiu Nr. A3-116  nuspręsta Daugiavaikių šeimų asociacijos „Mes“ konkurso būdu teiktam projektui „Šeimos kortelės partnerių įtraukimas ir informacijos apie šeimos kortelę sklaida“ 2019 metais skirti 26 tūkstančius 688 eurus.