Konkursas į Socialinio draudimo skyriaus patarėjo A lygio 15 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas (iki 07-03)

Galioja iki

2018-07-04

Dokumentai pateikiami iki 2018 m. liepos 3 d. (imtinai) tik elektroniniu būdu per valstybės tarnybos portalą (pagal pateiktą nurodą): http://portalas.vtd.lt/lt/socialinio-draudimo-skyriaus-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36325.html.