Konkursas į Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ vadovo pareigas (iki 06-19)

Galioja iki

2018-06-20

Pretendentai turi pateikti nurodytus dokumentus:

  • Asmens dokumento kopiją
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
  • Gyvenimo aprašymą (CV)
  • Pareigybės aprašyme nurodytos patirties atitikimą patvirtinančio dokumento kopiją
  • Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 3 priede nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai pateikiami iki 2018 m. birželio 19 d. (imtinai) tik elektroniniu būdu per valstybės tarnybos portalą (pagal pateiktą nurodą): http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-imoniu-socialines-atsakomybes-skatinimas-vadovas-322;523530.html