Tariamasi dėl bazinio paslaugų paketo šeimai

Data

2018 03 13

Įvertinimas
3
Bazinis paketas.jpg

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų atstovų susitikime diskutuota paslaugų, reikalingų šeimai sėkmingai funkcionuoti ir išvengti krizinių situacijų, klausimais bei tartasi dėl bazinio paslaugų paketo šeimai.

Šeimos stiprinimo įstatyme įtvirtintas bazinis paslaugų paketas šeimai apibrėžiamas kaip šeimai teikiamų psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų priežiūros ir ugdymo, sveikatos, švietimo, sociokultūrinių paslaugų, užtikrinančių būtinąją pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti iškylančias problemas stiprinti ir sudaryti galimybes kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje, rinkinys.

Numatoma, kad bazinio paslaugų paketo prieinamumą savo teritorijoje turės užtikrinti visos savivaldybės. Dalis šių paslaugų jau teikiamos, tačiau kai kuriose teritorijose tam tikros paslaugos vis dar neužtikrinamos, arba užtikrinamos nepakankamai, pvz., ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra didžiuosiuose miestuose, pavėžėjimo paslauga, psichologo konsultacijos šeimai, vaikų dienos centrai, priklausomybių konsultantų paslaugos ir kt.

Šeimos stiprinimo įstatyme numatyta, kad Vyriausybė numatytą bazinį paslaugų šeimai paketą nustatys iki rudens – šių metų rugpjūčio 31 d.

Siekiant padėti šeimoms, stiprinti jas, jau ir dabar teikiamos tokios paslaugos kaip pozityviosios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo, mediacijos, vaikų priežiūros ir kitos paslaugos. Tai daroma įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą Kompleksinių paslaugų šeimai priemonę. Sutartys dėl projektų įgyvendinimo jau pasirašytos su didžiąja dalimi savivaldybių.