Stipresnis tarpžinybinis bendradarbiavimas – efektyvesnei kovai su prekyba žmonėmis

Data

2018 06 25

Įvertinimas
0
prekyba zmonemis.jpg

Plečiantis prekybos žmonėmis mastui, pagalbos prekybos žmonėmis aukoms poreikis didėja. Pastebima ir tai, kad pastaraisiais metais pagalbos kreipiasi vis daugiau vyrų, nukentėjusių nuo išnaudojimo darbe. Apie pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir būdus stiprinti bendradarbiavimą pirmadienį diskutuojama tarptautiniame seminare su Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto, tarptautinių organizacijų atstovais.

Kaip sveikindamas renginio svečius pristatė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama, kad socialinė pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis būtų prieinama, teikiama laiku, nebūtų apribota teritoriškai, skiria finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialinę pagalbą ir nukentėjusiems, ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis.

Pagalba teikiama kompleksiškai ir apima psichologinę, teisinę, neatidėliotiną medicinos pagalbą, laikiną apgyvendinimą, socialines paslaugas, kitą psichosocialinę pagalbą ikiteisminiuose ar teismo procesuose, integracijai ir reintegracijai į visuomenę bei darbo rinką. Pagalba teikiama nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti Lietuvos piliečiams, nepriklausomai nuo to, ar nukentėjo Lietuvoje, ar užsienyje, bei užsieniečiams, nukentėjusiems Lietuvoje.

Kaip akcentavo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, siekiant efektyviai kovoti su prekybos žmonėmis reiškiniu ir suteikti reikiamą pagalbą aukoms, ypatingai svarbus tarpžinybinis bendradarbiavimas.

„Siekiant stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, Lietuvoje sukurtas Pagalbos nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims koordinavimo savivaldybėje pavyzdinis modelis bei šiuo metu išbandomas keliose bandomosiose savivaldybėse“, - sakė viceministras E. Bingelis.

Lietuvos Respublikos Seimo nuotraukos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Seimo Žmogaus teisių komitetu organizuotame tarptautiniame seminare „Prekyba žmonėmis globalios migracijos kontekste: nacionalinis, regioninis ir globalus aspektai“ dalyvauja Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, tarptautiniai prekybos žmonėmis ir migracijos ekspertai, tyrėjai.

Renginiu siekiama apžvelgti ir įvertinti Lietuvos Vyriausybės strategiją ir nacionalinį teisinės pagalbos modelį prekybos žmonėmis aukoms, regioninį bendradarbiavimą, taip pat pristatyti vyraujančias ir atsirandančias prekybos žmonėmis formas ir mastą Lietuvoje, tarptautinius kovos su prekyba žmonėmis standartus.

Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas baigiamuosiuose pastebėjimuose dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo 2014 metais rekomendavo Lietuvai numatyti strategijas kovai su prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, užtikrinti kaltų asmenų išaiškinimą ir baudimą.