Ministrui L. Kukuraičiui pateiktos vidaus audito išvados dėl sutarčių su MB „Conversio“

Data

2018 07 12

Įvertinimas
0
cache_1000x563_size16x9_5937c3793fb7e_LTDL20070910doc03.jpg

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius baigė viešųjų pirkimų vidaus auditą dėl ministerijos ir šešių pavaldžių įstaigų sutarčių su mažąja bendrija „Conversio“, kur direktoriaus pareigas eina teisininkas Julius Pagojus.

MB „Conversio“ sutartis dėl asmens duomenų apsaugos audito ir konsultacijų sudarė su globos namais „Užuovėja“, Macikų socialinės globos namais, Prūdiškių socialinės globos namais, Šiaulių vaikų globos namais „Šaltinis“, Neįgaliųjų reikalų departamentu, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

VIDAUS AUDITO PATEIKTOS REKOMENDACIJOS:

  • Prūdiškių socialinės globos namams ir Šiaulių vaikų globos namams „Šaltinis“ rekomenduojama nutraukti sutartį su MB „Conversio“ dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų.
  • Neįgaliųjų reikalų departamentui, globos namams „Užuovėja“ ir Macikų socialinės globos namams rekomenduojama įvertinti sutarčių tęsimo ar keitimo poreikį.
  • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui rekomenduojama įvertinti MB „Conversio“ suteiktų paslaugų apimtis ir kokybę. Vidaus auditorių nuomone, suteiktos paslaugos neapima visų sričių, susijusių su asmens duomenų apsauga.
  • Visose įstaigose turi būti parengta ir viešai paskelbta viešųjų pirkimų organizavimo įstaigose tvarka.
  • Įvertinti atsakingų asmenų tarnybinę atsakomybę ir pareigų pažeidimo klausimą.

„Po patikrinimo matome realią situaciją, kuri ryškėjo ir anksčiau: sutapimų pernelyg daug, kad tai būtų atsitiktinumas. Kadangi už viešųjų pirkimų pažeidimus atsako juos atlikusių įstaigų vadovai, tai po šių išvadų atliekamas visų nurodytų pavaldžių įstaigų vadovų ir ministerijos atsakingų darbuotojų veiksmų patikrinimas, sprendžiamas jų atsakomybės klausimas. Bent dviem atvejais sutartys su MB „Conversio“ turės būti nutrauktos, nes vidaus auditas nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus. Trimis atvejais turės būti atlikta sutarčių peržiūra ir apsispręsta, ar tikslinga jas tęsti, visos įstaigos turės parengti viešųjų pirkimų organizavimo tvarkas ir privalės viešai jas paskelbti. Be to, ministerijoje kuriama viešųjų pirkimų rizikų valdymo sistema, apimanti ir pavaldžias įstaigas“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Remiantis atliktu viešųjų pirkimų vidaus auditu nustatyta, kad sutapimai tarp daugumos mažos vertės pirkimų yra akivaizdūs, todėl galima įtarti buvus išankstinius neteisėtus susitarimus ir neskaidrų paslaugų pirkimą.

Pavyzdžiui, beveik visos įstaigos, išskyrus Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“, nustatė maksimaliai leistiną mažos vertės pirkimo sumą – tai yra 12,1 tūkst. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu.

Beveik visos įstaigos, išskyrus Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, techninėse specifikacijose nurodė identiškus pirkimo objektus.

MB „Conversio“ visais septyniais atvejais savo pasiūlymą pateikė vėliausiai už kitas įmones ar advokatų kontoras.

Vidaus audito ataskaitoje taip pat konstatuojama, kad iš MB „Conversio“ nupirktos paslaugos kaina visose įstaigose identiška, tačiau skiriasi visų įstaigų funkcijų apimtys, administruojamų asignavimų dydžiai, darbuotojų, gyventojų skaičius, nors tai turi įtakos įstaigoje kaupiamų ir tvarkomų asmens duomenų apimčiai ir perkamos paslaugos kainai.

Visos įstaigos pirko identiškas paslaugas neįvertinusios visų aplinkybių ir tai galimai lėmė paslaugos įkainio padidėjimą.

Vidaus auditorių vertinimu, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui per 19 darbo dienų suteiktos paslaugos neapima visų sričių, susijusių su asmens duomenų apsauga.

Visos įstaigos kartu apklausė aštuonis galimus tiekėjus, apie kuriuos informaciją surinko iš viešoje erdvėje skelbiamų duomenų: advokato J. Arlausko kontorą (4 atvejai), advokatų kontorą „Pilkis, Račkauskas ir partneriai“ (2 atvejai), UAB „Voras Consulting“ (1 atvejis), advokatų kontorą „Martinkus ir partneriai“ (2 atvejai), advokatės Emilės Kazlauskienės kontorą (1 atvejis), advokatų kontorą „Jankauskienė ir partneriai“ (1 atvejis), UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (1 atvejis) bei MB „Conversio“ (7 atvejai). Kai kuriais atvejais iniciatyvą siūlydami savo paslaugas parodė ir MB „Conversio“.

Tačiau, vidaus auditorių pastebėjimu, iš esmės visi galimi tiekėjai elektorinėje erdvėje sunkiai atsekami pagal įvairius raktinius žodžius, taip pat dalis galimų tiekėjų elektroninėje erdvėje viešai nenurodo informacijos, susijusios su pirkimo objektu. Šie aspektai prieštarauja skaidrumo principui viešuosiuose pirkimuose.

Dėl sutarčių su MB „Conversio“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT), kuri pateiks savo išvadas. Duomenys apie sutartis yra pateikti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).