Ministro L.Kukuraičio sveikinimas socialiniams darbuotojams

Data

2018 09 26

Įvertinimas
4
Untitled design3.jpg

Mieli kolegos,

Sveikinu Jus visus socialinių darbuotojų dienos proga. Nors tokio pobūdžio dienos yra simbolinės, bet jos natūraliai sudaro sąlygas susikoncentruoti į vieną svarbią temą. Šiandien – į socialinį darbą, į tai, kas pastaruoju metu šioje srityje vyksta, kas yra gero, o kas vystytino.

Leidžiu sau vadinti Jus kolegomis, nes ir pačiam teko ragauti socialinio darbuotojo duonos bei organizuoti įvairias socialines paslaugas.

Esu nuoširdžiai dėkingas už kalną atvirukų, kuriuos gavau iš Jūsų. Dėkoju kiekvienam rašiusiam ir akcijos iniciatoriams. Ši akcija tikrai puiki, nes ji liudija tiek jūsų solidarumą, kuriuo pasidalinote ir su manimi, tiek aiškią jūsų poziciją – kad problemas norite įvardinti bei spręsti čia ir dabar, o ne kada nors ateityje.

Taigi kas socialiniame darbe yra gerai? Gerai yra tai, kad visuomenė, pagaliau pradeda matyti socialinius darbuotojus ir ima suvokti, kokią vertę Jūs sukuriate. Dar daugiau – ko netenka, jeigu yra nesudaromos sąlygos Jums sėkmingai dirbti savo darbo. Kiekvieną kartą, kai žiniasklaidoje suskamba istorija apie nesuvaldomą paauglį ar įgūdžių stokojančius suaugusiuosius, visi atsigręžia į socialinius darbuotojus tarsi Jūs turėtumėte stebuklingą lazdelę.

Gerai yra tai, kad jau turime nors negausią, bet aiškią ir sąmoningą socialinių darbuotojų profesinę bendruomenę. Prie gerų aspektų įvardinčiau ir tai, kad kur kas dažniau nei anksčiau šiame darbe taikomi šiuolaikiniai metodai, imamasi alternatyvių socialinių paslaugų formų. Socialiniai darbuotojai yra visų šiuo metu įgyvendinamų reformų smaigalys – kalbu apie vaiko teisių apsaugos reformą, institucinės globos pertvarką ir užimtumo reformą.

Ir visa tai darote Jūs.

Bet būkime teisingi – atsigręžus į socialinius darbuotojus negalime vien tik reikalauti, turime rimtai aptarti ir tai, ko trūksta, kad šis darbas taptų trokštamas ir atnešantis maksimalią naudą visuomenei.

Šalia socialinio darbo, kaip profesijos, prestižo problemų, privalome kalbėti apie skirtingą socialinių darbuotojų saugumo lygį. Tai turbūt yra viena aktualiausių temų šiuo metu. Deja, skirtingose savivaldybėse mes turime skirtingas saugumo garantijas – tiek fizines, tiek psichologines, tiek finansines. Tai turi būti sunorminta ir ministerija ties tuo šiuo metu dirba.

Darbo užmokestis taip pat labai netolygus skirtingose savivaldybėse, o kai kur jo augimas tarsi sustojo. Būtent dėl šios priežasties 2019 m. ketiname didinti su šeimomis dirbančių darbuotojų pastoviosios pareiginės algos koeficientus – socialiniams darbuotojams 15 proc., atvejo vadybininkams – 30 proc.  2020 m. ir 2021 m. numatomas didinimas turėtų siekti apie 15 proc. ir jau 2020 metais aplenkti Lietuvos vidutinį darbo užmokestį.

Praktikoje pastebima, kad su šeimomis dirbančių socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas valstybės biudžeto lėšomis lemia visų Lietuvos socialinių darbuotojų darbo užmokesčio augimą, nes racionaliai mąstantys žmonės natūraliai siekia dirbti ten, kur mokamas didesnis atlygis. Tai reiškia, kad savivaldybės, kurių skiriamos lėšos lemia daugelio socialinių darbuotojų atlyginimą, yra priverstos temptis. Nors nesu iki galo patenkintas kai kurių savivaldybių požiūriu į socialinius darbuotojus, bet esama ir gerų pavyzdžių: tikrai yra regionų ir miestų, kur suvokiama, jog socialinio darbuotojo darbo užmokestis turi būti konkurencingas, kad už papildomą darbą reikia mokėti ir kad socialinis darbuotojas neturėtų nemokamai naudoti savo automobilio darbui.

Dėl šios priežasties didžiuojuosi šiais metais pasiektu pirmu istorijoje Socialinių paslaugų šakos kolektyviniu susitarimu su 6 profesinėmis sąjungomis. Juo mes nustatėme minimalų pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientą, užmokestį už pavadavimą ar papildomų užduočių atlikimą, kompensacijas už darbo tikslais naudojamo asmeninio automobilio kurą ir nusidėvėjimą, minimalias išlaidas profesinės kompetencijos tobulinimui.

Tuo noriu pasakyti, kad darbuotojų vienijimasis yra vienas svarbiausių faktorių derantis dėl darbo užmokesčio kiekvienoje savivaldybėje. Sunku patikėti, bet būtent jūsų vienybė yra galingesnė nei dešimtys ministerijos paruoštų teisės aktų. Bet taip ir turi būti demokratinėje valstybėje, šiais metais švenčiančioje savo šimtmetį.

O aš ir toliau raginu siųsti ne tik atvirukus, bet ir elektroninius laiškus, raštus ir kelti esmines socialinio darbo problemas, teikti siūlymus. Ir toliau diskutuokime Socialinio darbo taryboje, susitikimuose su asociacijos, profesinių sąjungų atstovais, savivaldybėse bei jūsų įstaigose.

Didžiuokimės būdami socialiniais darbuotojais.

 

Pagarbiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linas Kukuraitis