Ministras L. Kukuraitis pateikė projektus dėl komisijų narių darbo apmokėjimo

Data

2018 09 28

Įvertinimas
0
eurai-78721325.jpg

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis Seimui pateikė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą ir kitus teisės aktus, kuriais iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų komisijų narių darbo apmokėjimo tvarka būtų reglamentuojama įstatymu, o ne poįstatyminiais teisės aktais.

Jeigu Seimas galutinai pritars siūlomiems teisės aktų pakeitimams, bendra darbo apmokėjimo tvarka įsigalios nuo 2019 m. liepos 1 d. Naujoji tvarka paliestų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamas komisijas – darbo grupes, tarybas, taip pat Teisėjų garbės teismą, darbo arbitražą.

Įstatyme siūloma nustatyti komisijų narių atlygį atsižvelgiant į jų darbo sudėtingumą ir atsakomybės lygį:

  • Jei komisija priima privalomus sprendimus asmenims, įstaigoms, organizacijoms ir juos pakeisti arba panaikinti gali tik pati komisija arba teismas, nustatomas 0,04–0,082 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už vieną valandą (esant baziniam dydžiui 132,5 Eur, tai sudaro nuo 5,30 iki 10,87 Eur).
  • Jei komisija priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus (teikia išvadas, pasiūlymus) – 0,037–0,07 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už valandą (nuo 4,9 iki 9,28 Eur).

Taip pat siūloma, kad už pasirengimą komisijos posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą ar skundą, taip pat už eksperto išvados parengimą, būtų papildomai mokama nuo 0,07 iki 0,3 bazinio dydžio (nuo 9,28 iki 39,75 Eur).

Komisijos pirmininkui (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojui) papildomai siūloma mokėti 30 proc. faktiškai apskaičiuoto atlygio už kiekvieną komisijos posėdį.

„Konkretų atlygio dydį ir mokėjimo tvarką, atsižvelgiant į komisijos veiklos pobūdį, nustatys Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos. Papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės, nes teisės akto pakeitimo projekte siūlomi atlygių dydžiai už darbą komisijose yra prilyginti šiuo metu komisijos nariams mokamam minimaliam ir maksimaliam atlygiui“ – teigė ministras L. Kukuraitis.

Įstatymo pakeitimai parengti atsižvelgus į Konstitucinio Teismo doktriną, kurioje įtvirtinta, kad esminės asmenų, gaunančių atlyginimą iš valstybės (savivaldybės) biudžeto lėšų, darbo apmokėjimo sąlygos, lemiančios jų darbo užmokestį, turi būti nustatytos įstatymais.