Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį, sąrašas

 

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(SADM)

 

Viceministras

Ministerijos kancleris

Ministras

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Teisės skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Personalo skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Ryšių su visuomene skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Moterų ir vyrų lygybės skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Apskaitos ir atskaitomybės departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Strateginio planavimo ir analizės departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Socialinio draudimo ir pensijų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Socialinės aprėpties departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Šeimos ir bendruomenių departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Darbo departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Tarptautinių reikalų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Bendrųjų reikalų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

3.

Lietuvos darbo birža prie SADM

 

Direktorius

Ministras

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie SADM

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

Ministras

5.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

6.

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie SADM

 

Direktorius

Ministras

7.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

8.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

9.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

10.

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

11.

Ginčų komisija prie SADM

 

 

Pirmininkas

Ministras

12.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

 

Direktorius

Ministras

13.

Pabėgėlių priėmimo centras

 

Direktorius

Ministras

14.

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba

 

Direktorius

Ministras

15.

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

 

Direktorius

Ministras

16.

Socialinės globos įstaigos

 

Direktorius

 

Ministras

17.

Gestų kalbos vertėjų centrai

 

Direktorius

Ministras

  

Informacija apie SADM pateiktus prašymus STT pagal KPĮ 9 straipsnį

2017 m.

  

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Asmens vardas ir pavardė

Prašymo pateikimo STT data

 

1.

SADM

 

Ministro patarėjas

Gabija Vitkevičiūtė

2017-01-02

2.

SADM

 

Ministro patarėjas

Kristina Paulikė

2017-01-02

3.

SADM

 

Viceministras

Vilma Šilalienė

2017-01-11

4.

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

 

Direktorius

Jonas Laniauskas

2017-05-29

5.

Zarasų socialinės globos namai

 

Direktorius

Daiva Dūdėnienė

2017-06-12

6.

SADM

 

Ministro patarėjas

Nomeda Lisauskienė

2017-06-13

7. SADM   Ministro patarėjas Vladimir Banel 2017-12-04
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-04