DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimas – darbuotojams 16
  • 1.

   Kokia bus mano kategorija, kai būsiu perkeltas dirbti į Tarnybą? Šiuo metu kategorija yra 10.

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedu, po perkėlimo bus 10 kategorija. Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnis numato, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės įstaigoje.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 2.

   Ar visi Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai bus perkelti? 

   Taip, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir 43 straipsnio 1 dalimi visiems vaiko teisių apsaugos skyrių valstybės tarnautojams bus įteikti darbo pasiūlymai. Vadovaujantis Darbo kodekso 51 straipsnio 1 dalimi darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis bus pateikti darbo pasiūlymai į tas darbo pozicijas, kurios numatytos naujoje struktūroje po vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos, t. y. į sekretoriaus (referento) arba budėtojo.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 3.

   Esu 12 kategorijos 1 klasės, ar kartu persikelia ir klasė?

   Taip, persikelia. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis ir Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių 48.2 punktas numato, kad valstybės tarnautojui paliekama iki perkėlimo arba paskyrimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas suteikta kvalifikacinė klasė.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 4.

   Esu skyriaus vedėja, ar man bus pasiūlytas darbas?

   Taip, visiems vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojams bus įteikti darbo pasiūlymai, tarp jų ir vedėjams. Vedėjams bus pasiūlytos patarėjų pareigybės (A12-A14) kategorijos.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 5.

   Mano išsilavinimas nėra socialinio darbo, ar po 2018 m. liepos 1 d. galėsiu dirbti Tarnyboje?

   Taip, neatsižvelgiant į Jūsų išsilavinimą, Jums bus pasiūlyta darbo vieta Tarnyboje. Nauji kvalifikaciniai reikalavimai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, bus taikomi naujai priimamiems darbuotojams nuo 2018 m. liepos 1 d.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 6.

   Esu pensininkė, ar po 2018 m. liepos 1 d. būsiu perkelta į Tarnybą? 

   Taip, Jūs būsite perkelta, jei atitiksite Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 10 dalyje numatytas sąlygas. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 10 dalis numato 65 metų amžiaus cenzą iki kada gali būti vykdomos valstybės tarnautojo pareigos, tačiau valstybės tarnautojo, kuriam suėjo 65 metai, valstybės tarnyba gali būti pratęsta. Šio amžiaus sukakusio valstybės tarnautojo tarnybą gali pratęsti jį į pareigas priėmęs asmuo.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 7.

   Iki pensijos man liko 9 mėnesiai, ar galėsiu dirbti Tarnyboje po 2018 m. liepos 1 d.?

   Taip, Jūs būsite perkelta. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 10 dalis numato 65 metų  amžiaus cenzą iki kada gali būti vykdomos valstybės tarnautojo pareigos, tačiau valstybės tarnautojo, kuriam suėjo 65 metai, valstybės tarnyba gali būti pratęsta. Šio amžiaus sukakusio valstybės tarnautojo tarnybą gali pratęsti jį į pareigas priėmęs asmuo.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 8.

   Nevairuoju automobilio, ar po 2018 m. liepos 1 d. galėsiu dirbti Tarnyboje, nes girdėjau, kad vairuotojų neturėsime?

   Galėsite, jei Jūsų pareigybė nebus susijusi su nepertraukiamu funkcijų vykdymu po darbo, savaitgaliais ar švenčių dienomis. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 11 punkte nėra numatytas reikalavimas turėti teisę vairuoti automobilį.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 9.

   Dirbu skyriaus vyriausiąja specialiste vaiko teisių apsaugos skyriuje, ar galėsiu pretenduoti į apskrities skyriaus vedėjo poziciją? Daug metų dirbu skyriaus vedėja, ar galėsiu dalyvauti konkurse apskrities skyriaus vedėjos pozicijai?

   Taip, Jūs galėsite dalyvauti konkurse apskrities/miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigybei užimti, jeigu atitinkate Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnyje keliamus reikalavimus valstybės tarnautojui t.y. turėti Lietuvos Respublikos pilietybę, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų, turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą, turėti valstybės tarnautojui privalomų jo veikloje bendrųjų gebėjimų visumą, o vadovaujantys valstybės tarnautojai – taip pat ir privalomų jų veikloje gebėjimų vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar jos padaliniui visumą bei specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 10.

   Ar perėjus dirbti į Tarnybą persikelia valstybės tarnybos darbo stažas, ar jis nenutrūks?

   Taip, valstybės tarnybos stažas persikelia. Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad valstybės tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Perėjus dirbti iš savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus į Tarnybą, valstybės tarnybos stažas nenutrūks.
    

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 11.

   Esu vyriausioji specialistė, ar man reikės budėti po darbo, savaitgaliais ir švenčių dienomis?

   Ne, jums budėti nereikės. Budėjimą po darbo, savaitgaliais ir švenčių dienomis užtikrins kiekviename apskrities/miesto vaiko teisių apsaugos skyriuje dirbantys budėtojai. Budėtojai aptarnaus to apskrities/miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus, kuriame jie bus įdarbinti, teritoriją.
    

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 12.

   Ar dirbdami Tarnyboje kiekvienoje savivaldybėje turėsime automobilį, ar turėsime vairuotoją?

   Taip, kiekviena savivaldybė bus aprūpinta transporto priemonėmis. Transporto priemones vairuos patys vaiko teisių apsaugos specialistai ir budėtojai, turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 13.

   Ar kiekvienoje savivaldybėje turėsime sekretorių?

   Ne. Po 1 sekretorių (referentą) bus kiekviename Tarnybos teritoriniame padalinyje – apskrities/miesto vaiko teisių apsaugos skyriuje.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 14.

   Ar Tarnyboje yra profesinė sąjunga?

   Ne, Tarnyboje nėra įsteigta profesinė sąjunga. Vadovaujantis Darbo kodekso 171 straipsniu, Tarnyboje yra išrinkta Darbo taryba.

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 15.

   Kodėl skirstant etatus struktūroje vienose savivaldybėse buvo pridėta etatų, kitur išliko toks pats – nepadidėjo?

   Skirstant etatus buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus:
   - vidutinį vaikų skaičių tenkantį vienam VTAS specialistui regione,
   - vidutinį vaikų skaičių tenkantį VTAS specialistui,
   - vaikų globos įstaigų skaičių, globojamų vaikų skaičių,
   - policijos užregistruotus pranešimus dėl smurto artimoje aplinkoje,
   - atstovavimą t.y. procesinių dokumentų skaičių,
   - VTAS dalyvavimą teisme,
   - VTAS dalyvavimą ikiteisminiame procese,
   - VTAS gautų pranešimų skaičių po 17 val. poilsio, švenčių dienomis 2017 m. spalio-lapkričio mėnesiais,
   - atstumą nuo apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus iki savivaldybės.
   Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, buvo atlikta duomenų analizė ir ja remiantis paskirstyti etatai.
    

   Atnaujinta: 2018 04 19

  • 16.

   Kiek iš viso darbuotojų numatyta Tarnyboje po centralizacijos?

   Tarnyboje su centriniais ir teritoriniais skyriais po liepos 1 d. iš viso numatyta 516 etatų, o nuo spalio 1 d. – 644 etatai.

   Atnaujinta: 2018 04 19