DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimas 6
  • 1.

   Ar tėvams bus kokių nors pasikeitimų, norint kreiptis į vaiko teisių apsaugos tarnybą, kai ji bus centralizuota?

   Ne, jie galės kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių pagal savo gyvenamąją vietą, kaip ir dabar.

   Atnaujinta: 2018 02 02

  • 2.

   Ar nuo liepos vaiko teisių apsaugos darbuotojai rūpinsis tik smurto prieš vaikus klausimais?

    

   Žinoma, ne vien. Jie kaip ir dabar, reaguos į bet kokius pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, taip pat ir nesusijusius su smurto naudojimu prieš vaiką, dalyvaus pagalbos šeimai organizavimo procese, atstovaus vaiko interesams teismuose ir kitose administracinėse institucijose, rūpinsis globos vaikui organizavimu / inicijavimu, organizuos įvaikinimą, konsultuos / tarpininkaus vaiko tėvams sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos ar bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo klausimais, vykdys vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo savivaldybėse stebėseną, bendradarbiaus su savivaldybėmis įgyvendinant vaiko gerovės gerinimo priemones ir kt. 

   Atnaujinta: 2018 02 02

  • 3.

   Jei vaikas pasiskųs, kad yra mušamas, švietimo, medicinos darbuotojui arba jie patys pastebės smurtavimo požymius – ar tokie atvejai bus vertinami ir sprendžiami kitaip nei iki šiol?

   Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas įpareigoja asmenis, kurių darbas susijęs su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu, turinčius informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus, nedelsiant apie tai informuoti valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją arba policiją. Taip pat įstatymas numato tokių asmenų atsakomybę, jiems šios pareigos neįvykdžius. Taigi, kiekvienas su vaikais dirbantis specialistas turės naudotis aiškia schema, kam pranešti ir kokiu atveju, kad būtų išvengta didesnės nelaimės. Savo ruožtu, vaiko teisių apsaugos specialistai privalės reaguoti į kiekvieną tokį pranešimą bei pagal vienodą standartą įvertinti vaiko situaciją bei pagal teisės aktuose įtvirtintus kriterijus nustatyti grėsmės vaikui lygį, o nustačius antrą grėsmės vaikui lygį – paims vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą. Gi atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas – vaiko teisių apsaugos specialistui nustačius pirmą arba antrą grėsmės vaikui lygį, pasitelks specialistų komandą, su kuria spręs pagalbos šeimai teikimo ir kt. klausimus. Į atvejo vadybos procesą būtinai bus įtrauktas ir vaiko teisių apsaugos specialistas.

   Atnaujinta: 2018 02 02

  • 4.

   Ar su savivaldybėmis tariamasi dėl būsimos centralizacijos?

   Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM atstovai jau aplankė visas savivaldybes, kuriose susitinka su Vaiko teisių apsaugos skyriais, taip pat su savivaldybių administracijų atstovais, merais ir kt. Taip pat kaip ir socialinės apsaugos ir darbo ministro bei politinės komandos vizituose informuojama apie liepos 1 d. įsigaliosiančio Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo naujoves, pristatomas naujas tarnybos struktūros projektas, darbuotojų vaidmuo, funkcijos naujoje sistemoje, jų perkėlimo tvarka ir kita aktuali informacija. Su administracijos vadovais aptariamas tarnybos ir savivaldybės tolesnis bendradarbiavimas vaiko gerovės klausimais. Daugiau apie susitikimus rasite www.vaikoteises.lt svetainėje.

   Atnaujinta: 2018 02 02

  • 5.

   Kada prasidės mokymai vaiko teisių apsaugos darbuotojams?

   Šių metų balandžio–gegužės mėnesiais.

   Atnaujinta: 2018 02 02

  • 6.

   Kas vyks Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemoje nuo liepos 1 d.?

   Nuo 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių apsaugos sistema taps centralizuota: šiuo metu deleguota (perduota savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcija bus keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją. Vaiko teisių apsaugos skyriai šiuo metu yra pavaldūs savivaldybėms. Centralizavus vaiko teisių apsaugos sistemą, centrine valstybės vaiko teisių apsaugos institucija taps Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM. Šiuo metu savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai bus perkelti į minėtą instituciją ir dirbs pagal teisės aktuose nustatytus vienodus standartus, taip pat teisės aktuose bus nustatyti aiškūs vaiko teisių apsaugos specialistų ir kitų vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų veikimo algoritmai.


   Vaiko teisių apsaugos centralizavimo tikslas yra sukurti nepertraukiamai visą parą veikiančią sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos apsaugant ir ginant kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus formavimą ir taikymą savivaldybėse, operatyvų reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir greitą teisėtų sprendimų priėmimą, centralizuojant sistemos valdymą ir koordinavimą, pagalbos suteikimą kiekvienam vaikui Aiškūs ir pagrįsti grėsmės vaikui lygio nustatymo kriterijai, esant būtinumui, padės nustatyti, ar reikia vaiką paimti iš šeimos (patvirtinus teismo leidimu).


   Kartu įsigalios bendras prevencinės ir kitos pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo modelis, kad vaikui ir šeimai būtų užtikrinama nuosekli, individuali ir planinga prevencinė ir kompleksinė pagalba.
    

   Atnaujinta: 2018 02 02