DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Piniginė socialinė parama 3
  • 1.

   Ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, turintis II grupės invalidumą ir galintis per savaitę dirbti 4 valandas, turi teisę kreiptis į ES valstybės, kurioje jis laikinai gyvena, instituciją dėl pašalpos, skirtos mažas pajamas gaunantiems gyventojams? Ar jis nepraras teisės gauti II grupės invalidumo pensijos Lietuvoje?

   Asmenų, kuriems buvo taikomi kelių ES valstybių narių teisės aktai, arba kurie persikelia gyventi iš vienos ES valstybės narės į kitą, socialinę apsaugą reglamentuoja ES Tarybos reglamentas Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir reglamentas Nr. 574/72, nustatantis pirmojo reglamento įgyvendinimo tvarką.

   Reglamentai paremti principu, kad kiekviena ES valstybė narė moka pensiją už joje įgytą socialinio draudimo stažą. Socialinio draudimo pensijos, paskirtos pagal vienos valstybės narės įstatymus, negali būti sumažinamos, pakeičiamos, sustabdomas ar nutraukiamas jų mokėjimas tik dėl to, kad jų gavėjas persikelia gyventi į kitą valstybę narę.

   Jei kitoje valstybėje narėje, kur asmuo gyvena, jam yra paskirta socialinė parama, jis nepraras teisės gauti Lietuvoje paskirtos pensijos. Ar asmuo turi teisę gauti pašalpą, skirtą mažas pajamas gaunantiems gyventojams, kitoje valstybėje narėje, priklauso nuo tos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl tokios pašalpos gavimo. Tačiau besikreipiant dėl pašalpos, asmuo turi informuoti tos valstybės įstaigą, kad Lietuvoje gauna II grupės invalidumo pensiją, nes kita valstybė turi teisę atsižvelgti į jo pajamas (pensijas ar pašalpas) gaunamas kitose valstybėse narėse.

   Atnaujinta: 2017 11 16

  • 2.

   Kur rasti įvairias E formas, tarp jų ir dėl išmokų mokėjimo/nemokėjimo, kurias galima būtų pateikti užsienio valstybėms?

   E formas rasite meniu punkte Europos Sąjunga -> ES migrantų socialinė apsauga -> E formos 

   Atnaujinta: 2017 11 16

  • 3.

   Kur rasti prašymų ir paraiškų formas dėl socialinės paramos?

   Visas formas galima atsisiųsti iš mūsų tinklapio: viršutinis meniu Šeima ir vaikai -> Prašymų formos socialinei paramai gauti.

   Atnaujinta: 2017 11 16