DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Neįgaliųjų integracija 8
  • 1.

   Kur internete skelbiamas socialinių įmonių sąrašas?

   Informacija apie socialines įmones skelbiama mūsų interneto svetainėje.

   Atnaujinta: 2017 11 16

  • 2.

   Kur kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo pensininkui?

   Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-120/V-346 ,,Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ 2 punktą, specialiuosius nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikius (toliau vadinama – specialieji poreikiai) visiems asmenims (taip pat ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims) nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

    

   Asmuo pirmiausiai turi kreiptis į savo gydantį gydytoją. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui specialiesiems poreikiams nustatyti būtinus dokumentus. Šiuo dokumentus asmuo pateikia NDNT, kuri priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

    

   Kartu norime pažymėti, kad specialiųjų poreikių lygio nustatymo tvarka ir nustatanti institucija nepasikeitė, t.y. specialiųjų poreikių lygį, kuris suteikia teisę naudotis neįgaliesiems taikomomis lengvatomis ir garantijomis, pensijos amžių sukakusiems asmenims ir toliau nustato bei neįgaliojo pažymėjimą išduoda gyvenamosios vietos savivaldybė.

   Atnaujinta: 2017 11 16

  • 3.

   Kokia yra specialiųjų poreikių nustatymo tvarka?

   Specialieji poreikiai yra nustatomi ir teisės aktų numatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.

    

   Pagal Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346, 2 punktą, specialiuosius poreikius visiems asmenims nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT teritoriniai skyriai).

    

   Asmeniui gali būti nustatyti šie specialieji poreikiai: 

   -   specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 

   -   specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; 

   - specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis; 

   -   specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis.

   Atnaujinta: 2017 11 16

  • 4.

   Auginame neįgalų vaiką, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Girdėjome, kad tokios šeimos turi teisę gauti kompensaciją automobiliui įsigyti. Kur turėtume kreiptis?

   Šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.  


   Dėl minėtos kompensacijos Jūs turite kreiptis į savivaldybės administraciją ir jai pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą pažymą apie vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir kitus reikalingus dokumentus.

    

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-07-08 įsakymas Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

   Atnaujinta: 2017 11 20

  • 5.

   Esu darbingo amžiaus neįgalusis. Pamečiau neįgaliojo pažymėjimą, kaip gauti dublikatą?

   Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) išduotus dokumentus, turi raštu kreiptis į NDNT dėl dokumento dublikato išdavimo.

    

    Asmuo, norėdamas gauti dokumento dublikatą, NDNT pateikia šiuos dokumentus:
   * raštišką, motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo, nurodant praradimo aplinkybes;
   * asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
   * informaciniuose leidiniuose (spaudoje) kopiją (skelbime būtina nurodyti dokumento pavadinimą, seriją, numerį, išdavimo datą);    
   * 3x4 dydžio spalvotą arba nespalvotą nuotrauką.

    

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-30 įsakymas Nr. A1-343 „Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis ar neįgalumo lygis, tvarkos aprašo patvirtinimo“

   Atnaujinta: 2017 11 16

  • 6.

   Turiu judėjimo negalią, paaiškinkite, kuo skiriasi ženklas „Neįgalusis“ ir neįgaliojo kortelė, kur juos gauti?

   Dėl asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo tvarkos.

    

   Atsižvelgus į Neįgaliųjų reikalų tarybos pateiktus siūlymus, buvo nuspręsta, kad teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ kelionės metu turi:

   1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę;

   2. fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis;

    

   Dokumentas, patvirtinantis teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį privalu turėti kelionės metu. Šį ženklą galima įsigyti savo lėšomis prekybos vietose, juo turi būti pažymėtas automobilio priekis ir galas.

    

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-12-10 įsakymas Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

   Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos

    

   Neįgaliųjų reikalų taryba taip pat pasiūlė išplėsti asmenų ratą, kurie turi teisę įsigyti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę. Suteikta teisė įsigyti kortelę:

   1. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

   2. pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

   3. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;

   4. asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

   5. pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

   6. darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

    

   Korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai. Smulkesnė informacija dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos yra teikiama Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje telefonu (8 5) 233 3320, (www.ndnt.lt).

    

   Norintieji gauti kortelę NDNT teritoriniam skyriui turi pateikti:

   1.  prašymą išduoti kortelę.

   2.  neįgaliojo pažymėjimą.

   3.  vairuotojo pažymėjimą.

   4.  3 x 4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą).

   Kortelė išduodama arba pakeičiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Saugoti privalo pats asmuo. Mokestis už kortelių išdavimą ir keitimą neimamas. Juridiniams asmenims ši kortelė neišduodama.

    

   Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

    

   Seimas priėmė Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymą. Šiuo įstatymu užtikrinamos vienodos automobilių statymo lengvatos skirtingose savivaldybėse gyvenantiems neįgaliesiems. Įstatymas įsigaliojo nuo 2014 01 01.

    

   Nuo 2018 m. sausio 1 d. asmenims palengvinta neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarka  – pateikiant prašymą išduoti šią kortelę, nebereikia pateikti vairuotojo pažymėjimo, nes NDNT informaciją apie asmeniui suteiktą teisę vairuoti lengvąjį automobilį iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro gaus automatiniu būdu. Taip mažinama asmenų, besikreipiančių į NDNT, administracinė našta.

   Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis. Kai kuriose savivaldybėse rinkliava netaikoma automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, vairuotojams, tačiau kitose ši rinkliava nustatyta. Įsigaliojus įstatymui visose savivaldybėse bus vienoda tvarka, pagal kurią vietinė rinkliava už automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose vietose automobiliams statyti nebus imama. Tokiu būdu bus užtikrintos visų neįgalių asmenų lygios teisės.

    

   Kortelės galios tol, kol truks darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių lygio nustatymo terminas.

   Atnaujinta: 2018 01 05

  • 7.

   Jei tėvai nesutinka su vaikui nustatytu neįgalumo lygio, ką jie turi daryti?

   Neįgalumo lygis (sunkus, vidutinis ar lengvas) vaikams nustatomas kompleksiškai vertinant ne tik sveikatos būklę, bet ir vaiko savarankiškumą kasdienėje veikloje, galimybes ugdytis, aplinkos veiksnių įtaką ir kitus svarbius aspektus. Norint nustatyti vaikui neįgalumo lygį Jūs turite kreiptis į Jūsų vaiko sveikatos priežiūros įstaigos gydantį gydytoją dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) neįgalumo lygio vertinimui. Gydantis gydytojas, įvertinęs jo sveikatos būklę,išduoda siuntimą į NDNT.

    

   Neįgalumo lygis nustatomas, asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų, atskirais atvejais sprendimas dėl asmens neįgalumo gali būti priimamas asmeniui nedalyvaujant.

    

   Pasikeitus asmens sveikatos būklei arba asmens tėvams nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu, NDNT atlieka pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą. Asmens tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos kreiptis raštu į NDNT direktorių dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo. Jeigu ir po pakartotinio vertinimo asmuo nesutinka su NDNT priimtu sprendimu, jis turi teisę šį sprendimą apskųsti Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ginčų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2017 11 16

  • 8.

   Kokią paramą gali gauti neįgalieji, studijuojantys aukštosiose mokyklose? Kur reikia kreiptis del stipendijos gavimo?

   Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems atitinkantiems šias sąlygas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-08-29 nutarimas Nr.831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“):

   1. turi teisę aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

   2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja:

   2.1. pagal pirmosios pakopos studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

   2.2. pagal antrosios pakopos studijų programą

   2.3. trečiojoje pakopoje;

   2.3. neturi akademinių skolų pagal studijų programą ir (arba0 aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

   Finansinė pagalba teikiama studijuojantiems neįgaliesiems:
   1) specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (nuo 2016 m. sausio 1 d. 56,0 Eur);
   2) įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose - 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,6 Eur);

   3) įstojusiems į aukštąsias mokyklas 2009 metais ir vėliau, ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose - 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,6 Eur).

    

   Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partnerėmis – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

    

   Finansinės pagalbos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndt.lt

    

   Dėl finansinės pagalbos gavimo neįgalieji turi kreiptis į savo aukštąją mokyklą bei pateikti jai prašymą suteikti finansinę pagalbą ir neįgaliojo pažymėjimą.

   Atnaujinta: 2017 11 16