2015 m. pirkimai

Pirkimo rūšis ir pavadinimas Nuoroda į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą Papildoma informacija apie pirkimą Informacija apie pirkimo etapus

Mažos vertės pirkimas „Daugiafunkcinių įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas“

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2015-12-14 10:00 val.

Spausdinimo ir kopijavimo darbų valdymo sistemos paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2015-12-03 10:00 val.

Europos Sąjungos fondų informacinės sistemos kūrimo, diegimo, priežiūros ir konsultavimo paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2015-10-29 10:00 val.

Supaprastintas atviras pirkimas Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ir Nacionalinio įmonių socialinės atsakomybės forumo organizavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2015-09-29 10:00 val.

Supaprastintas atviras pirkimas tyrimo „Mokymo ir atestavimo sistemos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje efektyvumo analizės atlikimas, išvadų ir rekomendacijų sistemai tobulinti parengimas“ paslaugos pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2015-09-04 10:00 val.

Atviras konkursas „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ poveikio, efektyvumo ir sukurtų rezultatų vertinimo paslaugos“

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2015-09-09 10:00 val.

Supaprastintas atviras pirkimas tyrimo „Mokymo ir atestavimo sistemos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje efektyvumo analizės atlikimas, išvadų ir rekomendacijų sistemai tobulinti parengimas“ paslaugos

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2015-07-21 10:00 val.

Atviras pirkimas „2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonių, skirtų skatinti jaunimo užimtumą poveikio ir efektyvumo vertinimo paslaugų pirkimas“

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 
2015-08-18 10:00 val.

Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto priemones, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimo paslaugos

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2015-07-17 11:00 val. 

Kompiuterinės ir programinė įrangos pirkimas

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2015-07-14 10:00 val

Mažos vertės pirkimas „Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemos nuomos pirkimas“

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas iki

2015-07-09 10:00 val.

Renginių apie jaunimo garantijų iniciatyvą ir galimybes jaunimo užimtumui bei verslumui turo organizavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 

Pasiūlymų pateikimo terminas iki
2015-05-13
10:00 val.

 

ESF paramos ir JUI veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimo paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Nuoroda į skelbimo pakeitimą

 

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas iki

2015-07-07 10:00 val.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-04