2017 M. PIRKIMAI

 

Pirkimų planas

 

 

  

Informacija apie pirkimus

 Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

 

Pirkimo pavadinimas/ nuoroda į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą

Pirkimo būdas*

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė

Bendra galutinė sutarties vertė eurais (su/be PVM)

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ceremonijos organizavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas

 

Nuoroda į skelbimą

 

MVP skelbiamas

pirkimas

   

Nevyriausybinių organizacijų galimybių teikti viešąsias paslaugas ir Lietuvos piliečių įsitraukimo į savanorišką veiklą tyrimo paslaugų pirkimas

 

Nuoroda į skelbimą

 

MVP skelbiamas

pirkimas

   

Dokumentų valdymo sistemos diegimo ir licencijų nuomos pirkimas

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 SAK    

 

Edukacinių–prevencinių (pažintinių) renginių regionuose organizavimo ir viešinimo paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

SAK

   
 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo struktūrinio galutinių paramos gavėjų vertinimo paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK    
 

Tyrimo „Moterų ir vyrų vienodų teisių ir galimybių Lietuvoje įgyvendinimo analizė Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto baigiamųjų pastebėjimų Lietuvai pagrindu“ paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK    

Tarpinio vertinimo dėl veiksmų pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020m. nacionalinę programą įgyvendinimo ir pažangos, siekiant nacionalinės programos tikslų, paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK    

Televizijos reportažų apie darbo rinkos, socialinio draudimo, vaikų, šeimos politikos pasiekimus ir naujoves paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 SAK    

 

Šeimų dienai skirtos kultūrinės, sporto šventės organizavimo paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 

SAK

   

Tyrimo „Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių ir socialinės paramos suderinamumas integruojant nedirbančius asmenis į darbo rinką“ paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 SAK    

Socialinės apsaugos sistemos kompiuterinio prognozavimo modelio (LICM) tolimesnio palaikymo ir vystymo paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

SAK

   

SADM socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos organizacinio, analizės ir prognozavimo modelių parengimo paslaugos

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 AK

 

 

   

Finansų valdymo ir apskaitos sistemos priežiūros, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 AK    

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo struktūrinio paramos gavėjų vertinimo paslaugų pirkimas

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 

 

 SAK    

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo viešinimo kampanijos paslaugų pirkimas

 

Nuoroda į skelbimą

 

Nuoroda į pirkimo dokumentus

 AK    

 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas

 AK

 UAB "Alna Intelligence" kodas 121929614

84 910,54 Eur su PVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trumpinimai: AK – atviras konkursas; SAK – supaprastintas atviras konkursas; MVP – mažos vertės pirkimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-17