Tarpžinybinė vaiko gerovės komisija

 

Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba buvo įsteigta 2005 m. Socialinės darbo ir apsaugos ministro įsakymu (pakeitimai).
 
Tarybos veiklos tikslas – teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos bei tarpžinybinio bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje tobulinimo, skatinti šių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, išklausyti vaikų nuomonę nagrinėjant jiems aktualius klausimus.
 
2018 m. protokolai:
 
2013 m. protokolai
 
2012 m. protokolai
 
2011 m. protokolai
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-14