LR trišalė taryba

Lietuvos Respublikos trišalė taryba (LR trišalė taryba) – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija.

Narių sąrašas

Trišalės tarybos nuostatai

 

Aktualijos:

2020 m. rugpjūčio 5 d. 13.30 val. vyks  Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu. Posėdžio darbotvarkė, nuoroda į 1 darbotvarkės klausimo medžiagą - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/96ffcde0a58d11eaa51db668f0092944?jfwid=mmceodu5j, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, nuoroda į 2 darbotvarkės klausimo medžiagą -  http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateities-ekonomikos-dnr, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga.

 

 

Prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos šiuo metu veikia šios komisijos ir komitetai:

 

Tarpininkų sąrašas

Arbitrų sąrašas, Arbitrų sąrašo pakeitimas

 

Nuorodos:

http://lrv.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/

http://www.ukmin.lt

http://www.lps.lt

http://www.lpsk.lt

http://www.ldf.lt

http://www.lpk.lt

http://www.darbdaviai.org/lt

http://www.chambers.lt

http://www.zur.lt

www.lvk.lt

www.tikra.lt

www.sandrauga.lt

 

 

2016-10-26 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-3

2016-06-07 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-1

2016-06-30 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-2

2017-02-23 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K2-1

2017-05-30 Švietimo komiteto posėdžio protokolas Nr. K7-2

2014-11-17 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2016-04-05 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2017-02-22 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2017-03-21 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-2

2017-06-06 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-3

2017-12-13 kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-4

2018-02-01 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-1

2018-02-01 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-2

2018-06-19 Kultūros komieto posėdžio protokolas Nr. K6-3

2018-08-28 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-4

2018-09-10 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-5

2018-09-24 Kultūros komiteto posėdžio protokolas Nr. K6-6

2015-06-02 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-10

2015-05-25 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-9

2015-05-20 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-8

2015-05-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-7

2015-05-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-6

2015-05-11 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-5

2015-05-04 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-4

2015-04-28 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-3

2016-11-04 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2017-06-27 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2017-09-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-2

2018-01-30 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2018-08-24 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-2

2018-10-29 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-3

2019-03-19 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1.

2020-01-15 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-1

2020-04-28 Darbo santykių komisijos protokolas Nr. K2-2

 

 

 

2015-10-29 Valstybės tarnautojų dvišalės  komisijos posėdžio protokolas Nr. K10-1. 

2018-01-15 Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos posėdžio protokolas Nr. K10-1

Vykusių posėdžių protokolai:

2020-07-21 Nr. TTP-11, posėdžio darbotvarkė, 1 ir 2 darbotvarkės klausimų medžiaga; nuorodos į darbotvarkės 1 ir 2 klausimų medžiagą:  1-  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bfec3510abda11ea8aadde924aa85003?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=fbaa0e85-2e11-492e-bb66-9d88a283fedb ; 2 -  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TP/48738820abdb11ea8aadde924aa85003?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=fbaa0e85-2e11-492e-bb66-9d88a283fedb ;  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1; 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2; 3 darbotvarkės klausimo medžiaga3; 4 darbotvarkės klausimo medžiaga; papildomo darbotvarkės klausimo medžiaga.

2020-06-29 Nr. TTP-10

2020-06-09 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1.

2020-05-13 Nr. TTP-8, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga

2020-04-29 Nr. TTP-7, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga3.

2020-04-22 Nr. TTP-6, posėdžio darbotvarkė, 1 ir 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvakės klausimo medžiaga. Įrašą galima atsisiųsti įkėlus šią nuorodą: https://kvtcgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zygimantas_turka_teams_kvtc_gov_lt/EVtETTFLeqlBiZSfg6va44QBmHr9mt_JYH6IbI2VDz810w?e=28ZCRU

2020-04-15 Nr. TTP-5,  įrašą galima atsisiųsti įkėlus šią nuorodą: https://kvtcgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zygimantas_turka_teams_kvtc_gov_lt/EXH5jVEs70BOvUCHNUckMAIB6hk5bDeQXQz7mFdHsTci6g

 

2020-02-26 Nr. TTP-3, posėdžio darbotvarkė; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2020-02-04 Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2020-01-21 Nr. TTP-1, posėdžio darbotvarkė; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1; 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2; 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2019-12-17 Nr. TTP-11, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga5, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2019-11-19 Nr. TTP-10, posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-10-22 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, nuorodos 1 darbotvarkės klausimo medžiagai, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-09-24 Nr. TTP-8, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-08-27 Nr. TTP-7, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2019-06-25 Nr. TTP-6, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-05-28 Nr. TTP-5, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 9 darbotvarkės klausimo medžiaga, 10 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-04-23 Nr. TTP-4, posėdžio darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga,   4 darbotvarkės klausimo medžiaga,  5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-03-26 Nr. TTP-3, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga,   2 darbotvarkės klausimo medžiaga,  4.1. darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-02-19 Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2019-01-22 Nr. TTP-1, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga 2,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-12-19 Nr. TTP-14, posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2,   3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-11-27 Nr. TTP-12, posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5.1. darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-10-16 Nr. TTP-11, posėdžio  darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-09-18 Nr. TTP-10, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-08-27 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga5, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.  

2018-07-10 Nr. TTP-7, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-06-12 Nr. TTP-6,  posėdžio darbotvarkė,  1 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-05-15 Nr. TTP-5, posėdžio darbotvarkė,  4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2018-04-10 Nr. TTP-4,  posėdžio darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga3,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2018-03-13 Nr. TTP-3, posėdžio darbotvarkė, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 1 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2018-02-13 Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga4.

2018-01-09 Nr. TTP-1, posėdžio darbotvarkė, Antro darbotvarkės klausimo medžiaga, trečio darbotvarkės klausimo medžiaga, ketvirto darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-12-12 Nr. TTP-19 protokolas.

2017-11-07 Nr. TTP-18 protokolas.

2017-10-17 Nr. TTP-17 protokolas.

2017-09-21 Nr. TTP-16, Posėdžio darbotvarkė

2017-09-05 Nr. TTP-15,  posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-07-04 Nr. TTP-14, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotbvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-06-20 Nr. TTP-13, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 10 darbotvarkės klausimo medžiaga, 13 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-05-30 Nr. TTP-12, posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-05-23 Nr. TTP-11, posėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės medžiaga2,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-04-25 Nr. TTP-10, posėdžio darbotvarkė. 2 darPosėdžio darbotvarkė, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės medžiaga2,  3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga.botvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga, 6 darbotvarkės klausimo medžiaga, 7 darbotvarkės klausimo medžiaga, 8 darbotvarkės klausimo medžiaga, 9 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-03-15 Nr. TTP-9, posėdžio darbotvarkė, 2017-03-15 susitarimas1, 2017-03-15 susitarimas2, 2017-03-15 susitarimas3.

2017-03-13 Nr. TTP-8, posėdžio darbotvarkė.

2017-03-09 Nr. TTP-7,  posėdžio darbotvarkė.

2017-03-07 Nr. TTP-6, posėdžio darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1,  5 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

2017-02-28 Nr. TTP-5, posėdžio darbotvarkė , 3 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga3.

2017-02-14 Nr. TTP-4, posėdžio  darbotvarkė, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga.

2017-02-07 Nr. TTP-3, darbotvarkė, 3 klausimo medžiaga.

2017-01 24  Nr. TTP-2, posėdžio darbotvarkė
2017-01-10 Nr. TTP-1, Posėdžio darbotvarkė , 2 klausimo medžiaga,  3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga(1), 4 klausimo medžiaga, 5 klausimo medžiaga.

2016-12-13 Nr. TTP-11, 2 klausimo medžiaga(1), 2 klausimo medžiaga(2), 3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga, 7 klausimo medžiaga.

2016-11-15 Nr. TTP-10,  1 klausimo medžiaga(1), 1 klausimo medžiaga(2), 3 klausimo medžiaga(1), 3 klausimo medžiaga(2), 4 klausimo medžiaga

2016-10-11 Nr. TTP-9, 1 klausimo medžiaga, Komunikatas 2016-03-08, 2016-03-08 priedas, 2016-09-13 pranešimo projektas, 2016-09-19 išvados, ESTR link, 3 klausimo medžiaga,  bendradarbiavimo sutarties projektas

2016-09-13 Nr. TTP-8, 2016-08-03 Nr. 1-SD-2179, 2016-08-29 Nr. 10-160, LDB1, LDB2, 2016-06-30 Nr. K7-2, 2016-07-27 Nr. (15.2-37)-3-3336

2016-06-21 Nr. TTP-7, skaidrės „Europos socialinių teisių ramstis“ , EK rekomendacija dėl 2016 m., dėl ilglaikio darbo išmokų

2016-05-17 Nr. TTP-6, skaidrės „Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimas“,2016-05-10 Nr. 6, Kreipimasis, Memorandumas

2016-05-03 Nr. TTP-5

2016-04-12 Nr. TTP-4

2016-03-08 Nr. TTP-3

2016-02-09 Nr. TTP-2

2016-01-12 Nr. TTP-1, pranešimas „Profesinis mokymas: kur esame ir kur einame“ 

Atstovavimas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (toliau – EESRK) yra patariamoji Europos Sąjungos institucija. Nuo 2020 m. vasario 1 d. jį sudaro 329 nariai. Lietuvai Komitete numatytos 9 vietos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 983 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į 2015-2020 metų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ į EESRK deleguoti nariai ir jų veiklos ataskaitos:

I grupė – darbdavių organizacijų atstovai

II grupė – darbuotojų organizacijų atstovai

III grupė – kitų visuomenės interesų grupių organizacijų atstovai

 

2020 metais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete keisis 9 deleguoti Lietuvos atstovai. Buvo parengta nauja Lietuvos kandidatų atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 760 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į 2020–2025 metų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“, patvirtinti Lietuvos Respublikos kandidatai į 2020–2025 metų EESRK narius. Nutarimą galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-30