Lietuvos socialinio darbo taryba

 Apie Lietuvos socialinio darbo tarybą

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. A1-464 patvirtinta Lietuvos socialinio darbo tarybos (toliau – Taryba) sudėtis bei jos nuostatai.

 

Šiuo metu dirbanti Taryba yra jau antroji. 2014 m. lapkričio mėnesį baigėsi pirmosios Tarybos kadencija (pirmosios tarybos sudėtis)

 

Lietuvos socialinio darbo taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, atliekanti eksperto funkcijas ir konsultuojanti strateginiais socialinio darbo klausimais. Tarybos kadencija – 3 metai.

 

Lietuvos socialinio darbo tarybos nuostatuose numatyti šie Lietuvos socialinio darbo tarybos uždaviniai: analizuoti ir stebėti socialinio darbo politikos įgyvendinimą; konsultuoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms ministerijoms, savivaldybių institucijoms, socialinių paslaugų įstaigų steigėjams, mokymo įstaigoms, rengiančioms socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus bei organizacijoms, vykdančioms socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo veiklas, strateginiais socialinio darbo profesijos ir veiklos tobulinimo klausimais; skleisti informaciją visuomenėje apie socialinio darbuotojo profesiją, jos misiją, reikšmę ir svarbą visuomenės raidai.

 

Į Lietuvos socialinio darbo tarybą įtraukti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių socialinio darbo srityje, aukštųjų mokyklų, vykdančių socialinio darbo studijų programas, atstovai, socialinio darbo praktikai, kitų socialinių partnerių atstovai. Iš viso šiuo metu Taryboje yra 25 nariai.

 

Tarybos protokolai:
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-16