Lietuvos pensininkų reikalų taryba

Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos pagrindas – Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 737 (Žin., 2004, Nr. 95-3501), ir šios strategijos įgyvendinimo 2005-2013 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 5 (Žin., 2005, Nr. 5-112).

 

Lietuvos pensininkų reikalų tarybos nuostatai

 

Lietuvos pensininkų reikalų tarybos sekretorius: Stanislovas Valickas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimamojo vedėjo pavaduotojas, tel. (8 5) 266 4238,  el. p. stanislovas.valickas@socmin.lt.


Posėdžių protokolai:

2018 01 04

2018 04 19

 

Lietuvos pensininkų reikalų taryboje dalyvaujančios vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-16