Pavaldžių įstaigų atskaitomybė

Informacija skelbiama, remiantis Vyriausybės nutarimų patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktu.

 

VšĮ „Senevita“ (įstaigos dalininkė yra SADM) 2017 m. veiklos ataskaita. Daugiau informacijos galima rasti VšĮ „Senevita“ interneto svetainėje www.senevita.lt.

 

Pavaldžių įstaigų biudžeto tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai

 

Įstaigos pavadinimas 2011 metai
I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv. Metinė
Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos    
     
 
   
Įstaigos pavadinimas 2010 metai
I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv. Metinė
Jotainių socialinės globos namai        
Pabradės socialinės globos namai        
Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras        
Skemų socialinės globos namai        
Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos    
Ventos socialinės globos namai      
Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis"           

 

Pateiktose bylose rasite ketvirtines, metines ataskaitas PDF formatu:

  • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (F.2)
  • Debetinio ir Kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F.4)
  • Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (F.3)
  • Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita (F.1)
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-08