Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv. 2019 m.
Ministras 1 4313       4200
Viceministras 3 4469       3782
Ministro patarėjas 4 3386       3270
Ministerijos kancleris 1 4093       3719
Vyriausiasis patarėjas 8 3452       3209
Grupes vadovas 2 3226       3316
Vyresnysis patarėjas 34 2778       2627
Patarėjas 45 2269       2280
Skyriaus vedėjas 22 2926       3067
Vyriausiasis specialistas 74 1822       1792
Spec. atašė 3 2647       2534

 


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv. 2019 m.
Vyriausiasis specialistas 36 1662       1508
Specialistas 6 1480       1436
Vairuotojas 4 1180       1171
Darbininkai 1 637       670

2020 m. I ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakos turėjo nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 176 eurų padidintas pareiginės algos bazinis dydis ir nuo 555 eurų iki 607 eurų padidinta minimali mėnesinė alga.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-26