Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2018 m.
Ministras 1 4193 4198 4193 3156
Viceministras 3 3765 3764 3565 2803
Ministro patarėjas 4 3128 3317 3128 2185
Ministerijos kancleris 1 0,00 0,00 0,00 2620
Vyriausiasis patarėjas 11 3042 3304 3042 2499
Grupes vadovas 1 3456 3479 3456  
Vyresnysis patarėjas 31 2572 2539 2572 1786
Patarėjas 41 2159 2229 2159  
Skyriaus vedėjas 23 2854 3018 2854 1995
Vyriausiasis specialistas 83 1717 1762 1717 1211
Spec. atašė 3 2337 2416 2337 1570

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui ir pasikeitus pareigybių pareiginių algų koeficientams, nuo kurių skaičiuojamas valstybės tarnybos stažas, padidėjo vidutinis darbo užmokestis.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2018 m.
Vyriausiasis specialistas 29 1404 1492 1404 1055
Specialistas 6 1336 1427 1336 982
Vairuotojas 4 1140 1182 1140 884
Darbininkai 1 686 686 686 535

Nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 400 iki 555 eurų. Dėl mokesčių reformos padidintas bazinis dydis iki 173 eurų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-15