Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2019 m.
Ministras 1 4193 4198 4199 4211 4200
Viceministras 3 3565 3764 3608 4191 3782
Ministro patarėjas 4 3128 3317 3029 3609 3270
Ministerijos kancleris 1 0,00 0,00 3719 3719 3719
Vyriausiasis patarėjas 10 3042 3304 3237 3253 3209
Grupes vadovas 2 3456 3479 2829 3501 3316
Vyresnysis patarėjas 33 2572 2539 2691 2706 2627
Patarėjas 41 2159 2229 2348 2382 2280
Skyriaus vedėjas 24 2854 3018 3164 3234 3067
Vyriausiasis specialistas 77 1717 1762 1789 1900 1792
Spec. atašė 3 2337 2416 2454 2928 2534

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui ir pasikeitus pareigybių pareiginių algų koeficientams, nuo kurių skaičiuojamas valstybės tarnybos stažas, padidėjo vidutinis darbo užmokestis.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2019 m.
Vyriausiasis specialistas 32 1404 1492 1544 1594 1508
Specialistas 6 1336 1427 1441 1542 1436
Vairuotojas 4 1140 1182 1145 1217 1171
Darbininkai 1 686 686 650 660 670

Nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 400 iki 555 eurų. Dėl mokesčių reformos padidintas bazinis dydis iki 173 eurų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-15